Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Daniel Gatner
Adwokat

Opublikowano: 2019-04-24

Zdrada małżonka niejedno ma imię

Od wieków najbardziej popularną przyczyną rozpadu więzi małżeńskich jest zdrada jednego z małżonków. Czy wiesz, jak jest postrzegana w świetle polskiego prawa?

Najbardziej powszechnym przykładem niewierności małżonków jest cudzołóstwo, czyli stosunek płciowy małżonka z osobą trzecią. Ale czy potoczny “skok w bok” zawsze musi oznaczać akt cielesny? Absolutnie nie. Naruszeniem wierności małżeńskiej jest także nawiązywanie zbyt bliskich relacji i więzi emocjonalnych, wykraczających poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości. Inaczej rzecz ujmując, tłumaczenie żony w sądzie z którego wynika, że ona tylko pomagała koledze z pracy “wypełniać arkusze w EXCELU”, i przypadkiem czule go dotykała, całowała i obejmowała, może okazać się dla sądu mało przekonujące. Za ciekawy przykład na równi ze zdradą małżeńską uznaje się poddanie się przez żonę – bez zgody męża, sztucznemu zapłodnieniu nasieniem innego mężczyzny.

Obowiązki małżonków

Małżonkowie obowiązani są do wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny. Nie jest dopuszczalne, aby istniało między małżonkami pożycie, i to pożycie wolne od cech rozkładu, przy jednoczesnym pożyciu jednego z małżonków z inną osobą. Zatem nie mogą być uznane za niezaburzone relacje małżeńskie, w których małżonkowie żyją w tzw. „trójkącie” nawet za obopólną zgodą. Taka więź dorosłych ludzi będzie nosiła cechy rozkładu pożycia małżeńskiego.

„Zostałam zdradzona, cierpię i chcę się rozwieść!!!” Ok. A co jeżeli już w trakcie małżeństwa żona odkryła romans męża z koleżanką, skruszony mąż „wnosi o łaskę” a zdradzona kobieta nie widząc już możliwości odbudowy zerwanych więzi, odmawia przebaczenia. Czy zostanie obciążona winą za rozkład pożycia jako iż „nie okazała serca” niewiernemu małżonkowi? Nie! Zdradzający mąż nie może w tej sytuacji , dopatrywać się niejako współwiny w postawie zdradzonego małżonka. Ponieważ to nie brak przebaczenia doprowadził do rozkładu ich pożycia a niewierność męża. Stanowisko to potwierdził w jednym ze swoich orzeczeń Sąd Apelacyjny w Katowicach (zob. wyrok SA w Katowicach z 18.02.2010 sygn. ak I ACa 29/10, LEX nr 1120359)

Zdrada w przeszłości

Co jednak w sytuacji kiedy doszło w przeszłości do zdrady małżeńskiej, a zdradzony współmałżonek, pomimo wiedzy o romansie żony czy męża, kontynuuje pożycie? Czy w sytuacji kiedy dojdzie do rozwodu małżonek zdradzający może się obawiać obciążenia go winą za rozkład pożycia? W takiej sytuacji zachodzi brak związku przyczynowego między naruszeniem obowiązków małżeńskich jakim jest wierność a rozkładem pożycia. Naturalnie z zastrzeżeniem, że zdrada była jednorazowym incydentem w przeszłości, i nie miała już później miejsca.

Zdrada małżonka niejedno ma imię

Mąż zdradzający żonę

Istotą małżeństwa są m.in. stosunki płciowe między małżonkami z wyłączeniem takich stosunków z osobami trzecimi. Mąż zdradzający żonę, popełnia umyślnie czyn z punktu widzenia przyjętych zasad współżycia niedozwolony, a tym samym musi być uznany za winnego rozkładu małżeństwa, jeżeli zdrada przyczyniła się do jego rozkładu.

Nierzadko zdarzają się także sytuacje kiedy to jeden z małżonków nie tylko wie o zdradzającym ją na prawo i lewo mężu, ale fakt taki akceptuje i niejako upoważnia męża do kontynuowania niecnego procederu. Jak na takie zachowanie dobrodusznej żony zareaguje sąd w sprawie rozwodowej? Otóż, obowiązek wierności jest obowiązkiem bezwzględnym i nie podlega swego rodzaju “umowie” małżonków. Wobec czego niewierny mąż nie będzie mógł bronić się skutecznie w sądzie argumentacją, że żona o wszystkim wiedziała, akceptowała taki stan rzeczy, a nawet cieszyła się “szczęściem” męża.

Odwet

Możemy zastanowić się nad jeszcze jedną, nierzadką sytuacją. Mianowicie, co jeżeli zdradzony mąż czy żona uzna, że dobrze będzie „odgryźć się” na niewiernym małżonku i w ramach akcji odwetowej „przyprawi rogi mężowi”? Niestety, także i w tym przypadku zemsta nie smakuje w cale tak słodko. Niewierność jednego z małżonków nie zwalnia drugiego z jej dochowania. W przypadku ewentualnego rozwodu małżonek zdradzający w ramach odwetu, naraża się na współwinę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Zdrada małżeńska oczywiście nie zawsze będzie jedyną przyczyną rozwodu skutkującą wyłączną winą zdradzającego małżonka, nie mniej jednak zawsze spowoduje osłabienie, o ile nie zerwanie, dotychczas łączącej małżonków więzi uczuciowej i moralnej.

Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia.


wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Wzór pozwu o rozwód
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii. 
ZOBACZ
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.