Negocjacje i polubowne załatwianie sporów

Nasi eksperci

Daniel GatnerDaniel GatnerGabriel GatnerGabriel Gatner
Kontakt
Adwokaci biorą aktywny udział w negocjacjach handlowych reprezentując w nich interesy swoich Klientów. Adwokat prowadzi wówczas negocjacje ze szczególnym uwzględnieniem zakładanego przez Klienta celu. Po przedstawieniu przedsiębiorcy możliwych wariantów przebiegu negocjacji, omawiana jest ich taktyka, ewentualne zagrożenia oraz zakładany rezultat.

Udział adwokata w negocjacjach

Dzięki fachowemu, merytorycznemu wsparciu adwokata, znanym technikom negocjacyjnym, Klient zyskuje cennego sojusznika w swoich negocjacjach. Zdecydowanie wzmacnia to jego pozycję w oczach kontrahenta jako silnego i świadomego partnera biznesowego, a przede wszystkim pomaga zminimalizować ryzyko podjęcia błędnej decyzji.

Adwokaci naszej Kancelarii korzystają ze sprawdzonych w swojej praktyce wypróbowanych technik negocjacyjnych, zakładających osiągnięcie najbardziej korzystnego dla Klienta rozwiązania biznesowego. Nadrzędnym celem negocjacji z udziałem naszego adwokata jest zawarcie jak najkorzystniejszej transakcji handlowej, zarówno z punktu widzenia biznesowego jak i prawnego.


Negocjacje handlowe, majątkowe- cywilne i karne

Udział adwokata w negocjacjach

Zdecydowana większość spraw spornych może z powodzeniem zakończyć się bez potrzeby kierowania sprawy do sądu. Umiejętne prowadzone negocjacje to klucz do sukcesu. Chcesz uniknąć niepotrzebnego, destrukcyjnego stresu, wielu zmarnowanych godzin w oczekiwaniu na niepewny wynik sprawy sądowej, bardzo wysokich kosztów – dąż do porozumienia na etapie przedsądowym” adw. Daniel Gatner

Negocjacje to proces zmierzający do osiągnięcia porozumienia w drodze komunikowania się stron negocjacji, które zapewni im większe wzajemne korzyści niż brak porozumienia.

Jako adwokaci z kilkunastoletnim już doświadczeniem zdobytym na sali sądowej w sporach gospodarczych, cywilnych, ale także przed Policją, prokuraturą w sprawach karnych widzimy jak ważną i potrzebną jest sztuka kompromisu. Cechuje ona wyłącznie ludzi mądrych, dojrzałych, przewidujących, doświadczonych pod każdym względem. Widzimy jak wiele spraw niepotrzebnie swój finał znajduje na sali rozpraw, gdzie wynik sprawy pozostaje zawsze niepewny i nieznany. Podczas gdy, wysłuchując argumentów jednej jak i drugiej strony sporu, dochodzimy do wniosków, że można było z powodzeniem uniknąć tej niepewności, skutkującej niejednokrotnie przegraniem sprawy sądowej czy otrzymaniem surowego wyroku i zaoszczędzeniu wielu niepotrzebnych, złych emocji, dużych ilości pieniędzy, czasu, nieprzespanych nocy a wielokrotnie po prostu zdrowia.

Dlatego w naszej ocenie sztuka negocjacji i osiągania kompromisu jest zawsze opłacalna. Udział dobrego, doświadczonego adwokata w negocjacjach, kiedy strony nie radzą sobie w sporze i ewidentnie potrzebują fachowego wsparcia jest nieoceniony.


Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w negocjacjach?

Ponieważ doświadczony adwokat potrafi przewidzieć co stanie się w przypadku braku porozumienia i ocenić jego negatywne konsekwencje dla obu stron sporu, nie tylko dla swojego oponenta (drugiej strony) i dostrzec elementy, które stoją na drodze do zawarcia porozumienia.

W negocjacjach uczestniczą dwie strony sporu, które powinny zostać uważnie wysłuchane. Zawsze istnieją interesy i cele wspólne dla stron, jak i te rozbieżne. Zadaniem negocjatora jest umiejętność skomunikowania się ze stronami oraz uważnego ich wysłuchania i zdefiniowania wspólnych celów, określenia korzyści z zawarcia porozumienia i minusów jego braku. Należy zawsze dać szansę negocjacjom czy to kontraktu handlowego, czy negocjacjom z ubezpieczycielem, bankiem, przeciwnikiem procesowym, i zwiększyć swoje szanse zadowalającego rezultatu powierzając je profesjonaliście z odpowiednim przygotowaniem praktycznym i wiedzą.

Organizujemy kompleksowo cały przebieg negocjacji oraz przygotowujemy dokumentację niezbędną do skutecznego zawarcia formalnego porozumienia (opracowujemy projekt ugody, nanosimy poprawki i komentarze na przesłane do nas umowy handlowe, uczestniczymy osobiście w rozmowach) Staramy się precyzyjnie identyfikować główne punkty sporne między stronami, aby doprowadzić do skutecznego zabezpieczenia interesów Klienta. Wszystko w spokojnej, dalekiej od napięcia atmosferze, dyskrecji i z zapewnieniem poufności.

Należy pamiętać, że negocjacje to nie walka „na noże”, w której należy zwyciężyć za wszelką cenę, ale umiejętność komunikacji, przewidywania, oceny ryzyka braku zgody. Celem jest zawsze to aby strony, potencjalni partnerzy biznesowi osiągnęli wspólny ich interesom rezultat zapewniający ich rozwój, wzrost produktywności, korzystny wynik.


Profesjonalna pomoc doświadczonego adwokata w negocjacjach pozwoli:

 1. Szybko zidentyfikować wspólne interesy stron oraz rozbieżności;

 2. Uświadomić stronom ryzyko i oszacować przybliżone koszty sporu sądowego w przypadku braku zawarcia porozumienia;

 3. Szybko i skutecznie załatwić sprawę;

 4. Skupić się stronom wyłącznie na istotnych dla nich kwestiach, a nie błahych i drugorzędnych, często stanowiących oś sporu i niezgody;

 5. Zdefiniować wspólny dla stron cel i korzyści;

 6. Zaoszczędzić stronom zdrowie, emocje, pieniądze i niepotrzebny, wieloletni spór w sądzie, z niemożliwym do przewidzenia rezultatem;

 7. Zagwarantować zgodność z prawem, poprawność sformułowanych w porozumieniu, ugodzie postanowień oraz ich wykonalność;

 8. Zakończyć spór i skoncentrować się stronom na własnym biznesie, życiu i dalszym rozwoju

 9. Wypracować dobry i potrzebny nawyk zawierania kompromisów na przyszłość, czasami nawet trudnych, ale zawsze opłacalnych;

 10. Uświadomić każdej ze stron, ile można było stracić środków, czasu i zdrowia na trwający latami spór w sądzie, zakończony porażką każdej ze strony.


Jak działamy:

NEGOCJACJE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH:

 1. Aktywnie wspieramy Klientów biznesowych w procesie zawierania umów ze swoimi kontrahentami handlowymi, w ten sposób, że uczestniczymy na miejscu u Klienta bezpośrednio, osobiście w rozmowach negocjacyjnych;

 2. Analizujemy z zespołem Kancelarii projekt umowy (umów), nanosimy zmiany, uwagi, sugerujemy określone rozwiązania, mechanizmy prawne zabezpieczające interes Klienta w przyszłości;

 3. Finalizujemy zawarcie umowy (porozumienia) poprzez jego ostateczną analizę przed samym podpisaniem dokumentów.

NEGOCJACJE W SPRAWACH SĄDOWYCH (CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH):

 1. pomagamy w zawarciu ugody sądowej już na etapie sporu w sądzie poprzez udział w rozprawie sądowej na której przedstawiane są konkretne propozycje ugodowego zakończenia sporu oraz negocjujemy parametry ugody;

 2. opracowujemy dokument ugody, przedstawiamy jego treść drugiej stronie sporu, analizujemy wniesione poprawki i uwagi, dokonujemy odpowiedniej modyfikacji

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE W SPRAWACH KARNYCH:

 1. W przypadku spraw karnych, negocjujemy z organami ścigania wymiar kary dla Klienta np. ustalając wysokość grzywny, okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary, środków karnych w trybie tzw. dobrowolnego poddania się karze na etapie postępowania przygotowawczego jak i już po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu;

 2. Uczestniczymy z Klientem podczas przesłuchania (prokuratura, Policja), na którym składamy określone propozycje ugodowe;

 3. Uczestniczymy w posiedzeniu przed Sądem, na którym „ugoda” jest zatwierdzana przez sąd lub w razie potrzeby modyfikowana z uwzględnieniem interesu Klienta;

 4. Uważnie analizujemy ugodę pod kątem jej skutków dla Klienta, jego majątku, oraz sytuacji życiowej i osobistej.

Zapraszamy na konsultacje do naszej kancelarii w Katowicach lub Bielsku Białej.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.