Zakładanie i rejestracja Spółek

Udzielasz nam pełnomocnictwa do zajęcia się kompleksowym procesem założenia i zarejestrowania Spółki, a resztą zajmujemy się sami.

Biegła i praktyczna wiedza z zakresu zakładania spółek osobowych i kapitałowych pomaga w założeniu i przejściu przez drobiazgową procedurę rejestracyjną spółki z o.o. lub innej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (także stowarzyszenia czy fundacji). Pozwala również na fachową analizę i opracowanie nowej umowy spółki lub statutu z uwzględnieniem profilu danej działalności.

Kancelaria zapewniając fachową pomoc przy wypełnianiu formularzy rejestrowych nie traci czasu przedsiębiorcy, który może skupić się na realizacji założeń biznesowych nowej firmy. Opiekuje się i nadzoruje prawnie cały proces rejestracji spółki, stowarzyszenia czy fundacji do momentu prawomocnego uzyskania wpisu we właściwym rejestrze. Dodatkowo reprezentuje Klienta przed sądem rejestrowym.

W zakresie rejestracja, zakładania Spółki oferujemy:

  1. Kompleksową od A do Z usługę rejestracji spółki prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, komandytowo – akcyjna, partnerska, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) w Krajowym Rejestrze Sądowym w oparciu o pełnomocnictwo udzielone kancelarii;

  2. wskazanie danych do wszystkich niezbędnych opłat sądowych potrzebnych do uzyskania wpisu do rejestru;

  3. przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów (formularze, umowy, uchwały, oświadczenia);

  4. współpracę i kontakt z wybraną kancelarią notarialną w zakresie przygotowania w niezbędnej formie aktu notarialnego umowy spółki.

Zapraszamy do przesłania zapytania o ofertę założenia i rejestracji wybranej spółki na formularz kontaktowy Kancelarii.

KONTAKT

Nasi eksperci

Daniel GatnerDaniel Gatner
Kontakt

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.