Rozwiązywanie sporów w spółkach handlowych

Nasi eksperci

Daniel GatnerDaniel Gatner
Kontakt

Rozwiązywanie sporów między wspólnikami spółek handlowych

Znaczną liczbę spółek prawa handlowego obecnych w obrocie gospodarczym bardzo często dotyka problem braku porozumienia między wspólnikami. Skąd spór w spółce? Źródłami kłótni wspólników są często różne wizje prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa, ograniczenia wynikające z niewłaściwie skonstruowanej umowy spółki, równość udziałów (akcji, głosów) i pat w spółce w sytuacji różnicy zdań, czy w ogóle różnice zdań w zakresie funkcjonowania i organizacji spółki, a także kwestie wzajemnej lojalności wspólników. Na tym tle dochodzi najczęściej do sporów, które, jeżeli nie zostaną konkretnie rozwiązane już na początku w oparciu o dostępne mechanizmy prawne i skuteczne negocjacje, doprowadzą w efekcie do bardzo poważnych utrudnień w funkcjonowaniu spółki, osłabienia jej pozycji na rynku czy w nierzadkich przypadkach upadłości przedsiębiorstwa, lub jego niekorzystnego podziału.

Adwokaci Kancelarii Adwokackiej Gatner & Gatner od lat pomagają w mediacjach pomiędzy zwaśnionymi wspólnikami spółek pozwalając im wypracować określony kompromis z najlepszymi efektami dla spółki i wspólników. W oparciu o wiedzę prawniczą, ale także spore doświadczenie biznesowe, adwokaci naszej kancelarii przedstawią plan rozwiązania oparty o różne możliwe warianty, ale przede wszystkim uświadomią wspólnikom skutki określonych rozwiązań w sposób jak najmniej dotkliwy dla spółki. Jesteśmy zwolennikami zdecydowanych, przejrzystych rozwiązań, które wyeliminują lub zdecydowanie ograniczą możliwość powstania podobnego konfliktu w przyszłości. Dobry adwokat, funkcjonujący od lat w środowisku biznesowym, znający kulisy prawne funkcjonowania spółki prawa handlowego (najczęściej spółki z o.o.) z pewnością poradzi sobie w poprowadzeniu trudnych rozmów tak, aby rozwiązanie było akceptowalne przez każdą ze stron. Naturalnie zdajemy sobie sprawę, że w zależności od rodzaju sporu i jego natężenia, nie ma idealnych rozwiązań, które satysfakcjonowały by każdą stronę w 100%. Ugoda jest zawsze efektem wzajemnych ustępstw. Wiemy natomiast, że można wypracować takie stanowisko, które umożliwi wspólnikom efektywne kontynuowanie współpracy lub przeprowadzenie określonej reorganizacji w spółce. Adwokat z doświadczeniem w sprawach gospodarczych w tym także sądowych, będzie mógł łatwo wskazać argumenty i określić spodziewany rezultat ewentualnego sporu sądowego, co pomoże zwaśnionym stronom (wspólnikom) podjąć zawczasu słuszną decyzję (bez ponoszenia, nie rzadko astronomicznych kosztów sporu sądowego).

Skutecznie poprowadzone negocjacje pozwolą uniknąć straty czasu, nerwów (zdrowia) i pieniędzy na niepotrzebną i kosztowną eskalację konfliktu, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.

KONTAKT


Należy mieć na uwadze, że z każdej sytuacji jest wyjście, a adwokaci Kancelarii Adwokackiej Gatner & Gatner pozwolą je skutecznie odnaleźć lub wypracować.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.