Daniel Gatner

Adwokat

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach, gdzie w kwietniu 2007 roku uzyskał tytuł magistra prawa po obronie pracy magisterskiej pt: "Prawne instrumenty obrony spółki publicznej przed tzw. wrogim przejęciem na polskim rynku kapitałowym" napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Wojciecha Popiołka.

Po zdaniu egzaminu na aplikację adwokacką, uchwałą Okręgowej Rady adwokackiej w Bielsku-Białej z dnia 24 lipca 2007 został wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Bielskiej, a następnie uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 został wpisany na listę aplikantów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W związku z wyznaczeniem siedziby zawodowej w Bielsku-Białej, adw. Daniel Gatner uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2011 został wpisany na listę adwokatów Izby Bielskiej pod numerem wpisu 205.

Adwokat Daniel Gatner sztuki wykonywania zawodu uczył się od adw. Macieja Zubka, pod którego patronatem odbywał aplikację adwokacką.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

Adwokat Daniel Gatner w 2014 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa umów handlowych, artykułów z zakresu prawa nowych technologii, mediów elektronicznych oraz własności intelektualnej.
Prowadzi praktykę zawodową w Katowicach oraz Bielsku-Białej.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski w stopniu zaawansowanym.
Język niemiecki:
Posiada międzynarodowy certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie B1 - Zertifikat Deutsch- organizowany przez Goethe-Institut.

PRYWATNIE

Pasjonat żeglarstwa, organizator licznych rejsów, miłośnik Śląska, narciarstwa alpejskiego i Włoch, entuzjasta poczucia humoru adw. Macieja Zubka

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.