Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

Nasi eksperci

Daniel GatnerDaniel GatnerGabriel GatnerGabriel GatnerKarolina StolarskaKarolina Stolarska
Kontakt

Prawo gospodarcze i handlowe, prawo spółek

Adwokaci naszej kancelarii świadczą na co dzień kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Usługi te są świadczone i nadzorowane osobiście przez lidera zespołu adwokata Daniela Gatnera, który obsługą korporacyjną zajmuje się nieprzerwanie od 2007r. dzięki czemu nabył w tym zakresie bardzo duże doświadczenie i wiedzę praktyczną. Nasz zespół cechuje konkretne podejście do analizowanej sprawy i poszukiwanie optymalnego dla Klienta rozwiązania.

Usługi Kancelarii Gatner & Gatner w tym zakresie obejmują w szczególności:

 1. przygotowywanie umów spółek handlowych i statutów;
 2. przygotowanie dokumentów wewnętrznych (korporacyjnych) w tym uchwał; zgromadzeń wspólników/walnego zgromadzenia, uchwał zarządu, regulaminów organizacyjnych spółek, regulaminów funkcjonowania zarządu, rad nadzorczych,
 3. obsługa prawna zgromadzeń wspólników;
 4. opracowywanie umów z członkami organów spółek m.in. kontrakty menadżerskie, umowy o pracę;
 5. opracowywanie tekstów jednolitych umów spółek;
 6. reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych;
 7. reprezentację przed organami władzy publicznej;
 8. bieżące doradztwo, analizy prawne, konsultacje;
 9. rejestrację w KRS wszelkich zmian w umowach spółek;
 10. rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 11. przeprowadzanie procedur podwyższania i obniżania kapitału zakładowego,
 12. tworzenie i analizę umów handlowych związanych z bieżącą działalnością danej spółki (umowy handlowe, dystrybucyjne, ramowe);
 13. audyt prawny (due diligence) – badanie stanu prawnego spółek;
 14. obsługa procesów inwestycyjnych w spółkach handlowych;
 15. obsługi transakcji na udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (sprzedaż, zabezpieczenie udziałów);
 16. reprezentację w sprawach o rozwiązanie i likwidację spółki;
 17. reprezentację członków organów spółek w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną i cywilną.
Wielokrotnie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą od wielu lat czy jako start-upy potrzebują pomocy prawnej, analizy lub stworzenia umowy gospodarczej oraz innych usług kancelarii prawnej.

Obsługa prawna przedsiębiorców to usługa polegająca na stałej współpracy prawników Kancelarii Adwokackiej Gatner & Gatner z przedsiębiorcą. Zyskaj komfort zapewniając swojej firmie pełną ochronę prawną działalności gospodarczej.
“Współpraca z jedną kancelarią to oszczędność Twojego cennego czasu”

Zoptymalizowane dla firmy koszty obsługi prawnej

Proponujemy następujące formy współpracy z przedsiębiorcami:

 • Stały miesięczny ryczałt - umowę abonamentową pomiędzy kancelarią i przedsiębiorcą ze stałym, miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym ustalanym indywidualnie w zależności od rodzaju usług i potrzeb. Model ten pomaga Ci zoptymalizować stałe koszty w swojej firmie, i mieć pewność tego, że bez względu na ilość pracy prawnika, poniesiesz co miesiąc te same wydatki;
 • Rozliczenie godzinowe lub mieszane – stały mniejszy ryczałt zawierający uzgodnioną liczbę godzin pracy oraz uzgodniona ponad limit stawka godzinowa;
 • Rozliczenie ustalane indywidualnie z przedsiębiorcą w zależności od rodzaju zleconych spraw w przypadku np. obsługi windykacji należności.

Posiadanie kompleksowej oraz profesjonalnej opieki prawnej daje poczucie bezpieczeństwa oraz oszczędność czasu podczas negocjacji z Twoimi kontrahentami. Twoim zadaniem jest rozwój firmy, naszym - zapewnienie wsparcia oraz zadbanie, aby jej działanie było zgodne z obowiązującym prawem.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację na której przedyskutujemy potrzeby Twojego przedsiębiorstwa oraz przedstawimy ofertę opieki prawnej.

KONTAKT

Analiza i tworzenie umów gospodarczych

Będąc przedsiębiorcą wiesz jak ważna jest analiza i tworzenie umów gospodarczych zgodnych z prawem oraz gwarantujących bezpieczeństwo Twojego biznesu. Umowa to dokument wiążący dwie lub więcej stron na podstawie, którego wykonywane jest zlecenie, usługa lub produkt. W przypadku niewywiązania się jednej ze stron z zawartych w umowie zapisów dochodzi do roszczeń. Prawidłowo skonstruowana umowa gospodarcza pozwala nie tylko na ich szybsze egzekwowanie lecz również na uniknięcie sprawy sądowej i związanych z tym kosztów.

Analiza umowy

Niejednokrotnie przedsiębiorca nie jest pewien, czy zapisy przedstawione przez kontrahenta są zgodne z prawem i korzystne dla niego. W takim przypadku prawnik dokonuje analizy umowy, na podstawie której wydawana jest opinia. Na życzenie klienta reprezentant negocjuje w jego imieniu warunki z pozostałymi stronami. Taki tryb pracy znacznie przyśpiesza proces podpisania dokumentów. Pozostając jednocześnie w stałym kontakcie z klientem, adwokat dokonuje niezbędnych zmian i doprowadza do zawarcia umowy na najbardziej korzystnych warunkach.

Oprócz tego, iż na co dzień jesteśmy adwokatami, dobrze orientujemy się w sferze codziennego funkcjonowania biznesu. Jesteśmy również odpowiedzialnymi przedsiębiorcami i aktywnie uczestniczymy w obrocie gospodarczym i transakcjach handlowych. Rzeczywistość biznesową naszych Klientów traktujemy także jako swoją.

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie konsultacyjne. Przekonasz się, jak wiele korzyści wyniknie z naszej współpracy!


Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.