Windykacja masowa


Kancelaria Adwokacka Gatner & Gatner z powodzeniem realizuje usługę windykacji masowej na rzecz swoich Klientów.

Klientami kancelarii są działający na obszarze całego kraju przedsiębiorcy posiadający zweryfikowaną wierzytelność pieniężną wynikającą ze zrealizowanej na rzecz dłużnika (konsumenta -B2C- lub innego przedsiębiorcy -B2B) usługi lub dostawy produktu/towaru o charakterze masowym. W zdecydowanej większości przypadków są to wierzytelności o niskich nominałach wynikające głównie z nieopłaconych należności z tytułu:

 1. wezwań parkingowych;
 2. transportu/przewozu osób i mienia;
 3. dostawy mediów (prąd, Internet, telefon);
 4. polis ubezpieczeniowych;
 5. opłat administracyjnych (urzędowych);
 6. faktur VAT;
 7. innych o charakterze masowym i powtarzalnym.
Realizowanym za pośrednictwem kancelarii Gatner & Gatner, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, celem naszych Klientów (dużych i średnich przedsiębiorców) jest przede wszystkim szybka i efektywna przedsądowa windykacja należności, pozwalająca uniknąć rozsądnemu dłużnikowi kosztownego postępowania sądowego i obciążenia go dodatkowymi kosztami (opłata sądowa, koszty zastępstwa procesowego, koszty przymusowej egzekucji, koszty odsetek etc.)

Windykacja z udziałem kancelarii Gatner & Gatner odbywa się na trzech zasadniczych etapach:

 1. przedsądowym obejmującym:

  1. sporządzenie i wysłanie do dłużnika przedsądowego ostatecznego wezwania do zapłaty;
  2. monitorowanie wezwania aż do momentu zapłaty na rzecz Klienta kancelarii pełnej kwoty z niego wynikającej bez potrzeby kierowania sprawy do sądu;
 2. sądowym obejmującym:

  1. sporządzenie i wniesienie pozwu do właściwego sądu;
  2. sporządzanie i składanie w razie potrzeby dalszych wniosków i pism procesowych;
  3. udział w rozprawach sądowych;
  4. monitorowanie na bieżąco stanu sprawy sądowej aż do uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego.
 3. egzekucyjnym obejmującym:

  1. uzyskanie stosownego tytułu wykonawczego;
  2. skierowanie wniosku o egzekucję do właściwego komornika;
  3. monitorowanie stanu egzekucji sądowej aż do jej prawomocnego zakończenia.

Windykacja przedsądowa wspomagana jest dodatkowo współpracą z wiodącymi na terenie kraju biurami informacji gospodarczej działającymi na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Skorzystaj z oferty Kancelarii.

Dysponujesz wierzytelnościami z tytułu niezapłaconych faktur, wezwań do zapłaty innych?

KONTAKT

Korzyści dla Klienta

Dlaczego warto zlecić windykację masową należności kancelarii Gatner & Gatner:

 1. Profesjonalizm. W ramach opracowanych autorskich narzędzi kancelaria dysponuje techniczną możliwością:

  1. obsługi masowej wysyłki ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty;
  2. grupowania wezwań wg wskazanych parametrów (łączenie wezwań, sumowanie kwot);
  3. inteligentnego zarządzania dużą ilością wezwań celem uniknięcia duplikatów przy kolizji numerów wezwań z różnych/z tego samego źródła;
  4. udostępniania Klientowi miesięcznych raportów z podziałem na źródło wezwań;
  5. dostępu Klienta do statusu wysłanych wezwań (śledzenia statusu ich doręczenia);
  6. integracji z Elektronicznym Nadawcą (EPO, synchronizacji statusów przesyłek z ich realnym stanem wg Poczty Polskiej);
  7. tworzenia tzw. paczek wezwań;
  8. dynamicznego mapowania adresów.
 2. Wysoka skuteczność już na etapie przedsądowym- dzięki renomie, doświadczeniu i efektywnym narzędziom osiągamy ponadprzeciętne wskaźniki skuteczności windykacji należności.

 3. Doświadczenie w branży windykacji należności masowych pozyskiwane nieprzerwanie od 2011r.

 4. Niskie koszty obsługi wynikające z

  1. zastosowania sprawdzonych przez lata w procesie windykacji rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych,
  2. indywidualnego podejścia do każdego Klienta oraz
  3. masowego charakteru windykacji należności pozwalającym na obniżeniu kosztów ich dochodzenia z uwagi na tzw. efekt skali.

Korzyści dla dłużnika

Korzyści dla dłużnika w przypadku zakończenia windykacji na etapie przedsądowym:

 1. Szybkie zakończenie sprawy windykacyjnej;

 2. Oszczędność kosztów (brak kosztów procesu w tym opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych, odsetek oraz innych należności ubocznych);

 3. Oszczędność czasu i zbędnych emocji;

 4. Brak trwającego przez cały czas trwania postępowania stanu niepewności.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.