Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?

Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?

Daniel GatnerAdwokat
Często zadawanym i jak najbardziej zrozumiałym pytaniem naszych klientów, jest to, ile mogą zyskać na wytoczeniu sprawy bankowi, ile będą wynosiły konkretnie ich korzyści. To oczywiste, że wytaczając sprawę dużej instytucji finansowej jaką jest bank, warto wiedzieć o co tak naprawdę się walczy i czy, mówiąc kolokwialnie, to się opłaca.

Konkretny przykład wyliczeń korzyści finansowych

Najlepszym sposobem na zobrazowanie odpowiedzi na takie pytanie, będzie przedstawienie konkretnej symulacji obliczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy kredytowej. Adwokaci naszej kancelarii wykonują stosowne kalkulacje w oparciu o autorskie mechanizmy, których wyniki są co prawda zawsze orientacyjne, ale na tyle precyzyjne, że w rzeczywistości pokrywają się z ustaleniami sądu w prowadzonych sprawach.

Przykładowy kredyt

Aby dokonać konkretnej symulacji wyliczeń, musimy mieć pewne założenia:
 1. wysokość kredytu w zł: 100 000 PLN
 2. data zawarcia umowy kredytowej/wypłaty kredytu: 10-05-2008 r.
 3. okres kredytowania: 20 lat
 4. stała marża banku: 1,5 %
 5. raty: równe
 6. karencja: brak
 7. odchylenie wewn. kursu banku od średniego kursu NBP: 3%
 8. stan na październik 2019.
Zasadniczo korzystne dla kredytobiorcy orzeczenie sądu może przyjąć jeden z dwóch wariantów.

I WARIANT Sąd nie unieważnia całkowicie umowy

Sąd stwierdza niedozwolone klauzule przeliczeniowe (denominacyjne), natomiast nie unieważnia całkowicie umowy. Przy takim rozwiązaniu raty są przewalutowane do złotówek i to zarówno już wpłacone jak i przyszłe. Mając na uwadze nasze założone wyżej wartości, bank musi natychmiast zwrócić kredytobiorcy nadpłacone aż 47.729,11 zł. Po usunięciu klauzul niedozwolonych, kredytobiorcy pozostanie do spłaty mniej o 47.526,02 zł, bo zamiast 94.658,52 zł pozostanie do spłaty 47.132,50 zł.
Proste obliczenia pokazują, że frankowicz wygrywa aż 95.255,13 zł (47.729,11 zł nadpłaty + 47.526,02 zł zmniejszone saldo zadłużenia). W tym wariancie wygrana kredytobiorcy obejmuje zatem kwotę nadpłat wypłaconą przez bank oraz zmniejszenie salda zadłużenia.

II WARIANT Kredyt jest unieważniany

W tym przykładzie wariant polega na tym, że nasz potencjalny klient wygrywa tak naprawdę wszystko, czyli kredyt jest unieważniany. Obie strony muszą sobie wówczas zwrócić to, co wzajemnie sobie wpłaciły. Frankowicz zwraca bankowi cały kredyt według jego wartości w złotych w dniu jego otrzymania. Bank zwraca frankowiczowi wszystkie jego wpłaty. W naszym przykładzie z porównania świadczeń obu stron wychodzi jednak, że na obecnym etapie umowy kredytobiorca wpłacił bankowi więcej (wszystkie dotychczasowe raty) niż bank wypłacił kredytobiorcy (wartość kredytu). Różnicę musi pokryć bank na rzecz naszego klienta. W naszym przypadku jest to kwota: 13.919,66 zł. Jednocześnie klient uwalnia się całkowicie od kredytu i nie musi spłacać przez kolejne lata kwoty 94.658,52 zł!

Realnie więc wygrana wynosi aż 108.578,18 zł, gdyż składają się na nią kwota zwracana frankowiczowi przez bank tj. 13.919,66 zł oraz pozostałe jeszcze do spłaty 94.658,52 zł, których kredytobiorca nie musi już spłacać bankowi.

W tym wariancie wygrana obejmuje anulowany dług względem banku powiększony o spłatę przez bank różnicy wzajemnych świadczeń.
Niezbędnym elementem pozwu są wstępne wyliczenia
Powyższe obliczenia są orientacyjne, bazują na przeciętnych różnicach między ceną kupna, a ceną sprzedaż walut stosowanych przez banki. Weryfikacji finansowej umowy i zobowiązań stron w toku postępowania dokona najpewniej biegły z zakresu rachunkowości. Kredytobiorca musi już jednak od razu w pozwie (zawezwaniu do próby ugodowej) określić swoje roszczenie - stąd konieczność wstępnych obliczeń.

Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać

Podsumujmy rozwiązania korzystne dla frankowicza

Reasumując powyższe, korzystny wyrok w analizowanej sprawie może przybrać dwojaką postać:
 1. Uznanie klauzul przeliczeniowych za postanowienia niedozwolone, oznacza „wyrzucenie” ich z umowy i przewalutowanie kredytu na złotowy („odfrankowienie”). W takim przypadku:
  a) Bank natychmiastowo zwraca dotychczasową nadpłatę (wps tj. wartość przedmiotu sporu) do Państwa kieszeni;
  b) Pozostałe do spłaty saldo jest przeliczane na złotówki oprocentowane Liborem, co pozostawia Państwu do spłaty znacznie mniejszą kwotę, niż gdyby klauzule przeliczeniowe pozostały w mocy.
  Przy takim wyroku zyskujemy: nadpłatę (do kieszeni) oraz zmniejszenie salda zadłużenia (będziecie Państwo musieli znacznie mniej spłacić bankowi) – ale wciąż musicie Państwo spłacać kredyt choć na znacznie korzystniejszych warunkach.
 2. Uznanie całej umowy za nieważną. W takim przypadku:
  Umowa traci ważność tak, jakby jej w ogóle nie było. Strony muszą sobie wzajemnie zwrócić to, co świadczyły. W praktyce to wygląda tak, że porównywana jest wartość kredytu w złotówkach z dnia udzielenia i wartość spłat w złotówkach dotychczas zapłaconych przez kredytobiorcę. W tym przypadku okazuje się, że Państwa wpłaty nie tylko pokryły wartość netto kredytu, ale przekroczyły ją o 13.919,66 zł. Zależy to od okresu, na jaki zawarto umowę i etapu jej wykonywania. Dla umowy zawartej na 20 lat spotykamy się z sytuacją, że to bank musi zwrócić Państwu określoną, powstałą z przeliczenia kwotę a ponadto całkowicie uwalniają się Państwo od kredytu.

Bezpłatna analizy umowy kredytowej we frankach

Jeżeli macie Państwo pytania lub chcielibyście sprawdzić, ile wynoszą Wasze potencjalne roszczenia, możecie uzyskać bezpłatną analizę umowy kredytowej wysyłając ją do nas. Nasi adwokaci w Katowicach przygotują stosowne wyliczenia i pomogą w złożeniu pozwu oraz prowadzeniu sprawy.

Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. jest kluczowym organem decyzyjnym, który stanowi "najwyższą władzę" tej formy prawnej. To właśnie tutaj,...
Opublikowano: 2024-05-10
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Artykuł porównuje dwa sposoby zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: tradycyjny, z wykorzystaniem aktu notarialnego, oraz online,...
Opublikowano: 2024-04-24
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Niniejszy wpis zawierać będzie wykaz orientacyjnych kosztów, które ponoszą Klienci, decydujący się na założenie spółki w ww. formie z pomocą...
Opublikowano: 2024-02-13
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Spółki, które zarejestrowane zostały w Krajowym Rejestrze Sądowym są zobowiązane zgłaszać do tego rejestru zmiany danych. W jaki sposób prawidłowo...
Opublikowano: 2024-01-22
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku wydał wyrok, w którym ustosunkował się do zapytania skierowanego przez Sąd...
Opublikowano: 2023-12-19
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
W nawiązaniu do poprzedniego wpisu, w którym omawiałem kontrowersyjny wyrok wydany przez Sąd Najwyższy w dniu 19 września 2023 roku dotyczący...
Opublikowano: 2023-11-04
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
W dniu 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy w sprawie frankowej o sygn. II CSKP 1627/22 dotyczącej konsumenckiej umowy kredytowej...
Opublikowano: 2023-10-10
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
W związku z faktem, iż w dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A., wierzyciele tego podmiotu,...
Opublikowano: 2023-08-07
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Założenie własnej firmy w formie spółki handlowej jest związane z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków. Dlatego też...
Opublikowano: 2023-05-15
Wznowienie postępowania podatkowego
Wznowienie postępowania podatkowego
Opublikowano: 2023-04-15
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Pytanie zawarte w tytule niemniejszego wpisu bardzo często nurtuje klientów frankowych. Odpowiedź na nie jest jednoznaczna i nie pozostawia – w świetle...
Opublikowano: 2023-03-14
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności została uregulowana także na gruncie przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2022.859)....
Opublikowano: 2023-02-14
Znamiona oszustwa podatkowego
Znamiona oszustwa podatkowego
Opublikowano: 2022-11-14
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Ostatnie dane pokazują, iż aż około 98% spraw frankowych rozstrzyganych jest przez sądy na korzyść frankowiczów. Obserwuje się ponadto w ostatnich...
Opublikowano: 2022-04-25
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Jak wiadomo, nieważna czynność prawna nie wywołuje zamierzonych...
Opublikowano: 2021-01-07
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze coraz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu...
Opublikowano: 2020-05-13
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Ile można zyskać na wytoczeniu sprawy bankowi...
Opublikowano: 2019-10-22
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Pomoc adwokata w sprawach karnych to jedna z jego...
Opublikowano: 2019-07-04
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Od wieków najbardziej popularną przyczyną rozpadu...
Opublikowano: 2019-04-24
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Uwzględnienie powództwa frankowicza...
Opublikowano: 2019-02-24
Kiedy otrzymam rozwód?
Kiedy otrzymam rozwód?
Częstym pytaniem Klientów Kancelarii w sprawach o rozwód...
Opublikowano: 2019-02-02
Odszkodowanie za opóźniony lot
Odszkodowanie za opóźniony lot
Zmora każdego kto gdziekolwiek leciał na wakacje czyli...
Opublikowano: 2019-01-08
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Najsurowszym środkiem zapobiegawczym w polskiej procedurze...
Opublikowano: 2018-11-27
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Opublikowano: 2016-09-23
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu...
Opublikowano: 2016-09-23
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca...
Opublikowano: 2016-09-23
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a...
Opublikowano: 2016-09-23
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of...
Opublikowano: 2016-09-23
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania...
Opublikowano: 2016-09-23

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.