Kompleksowa rejestracja spółki handlowej

Kompleksowa rejestracja spółki handlowej

Daniel GatnerAdwokat

Założenie własnej firmy w formie spółki handlowej jest związane z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków. Dlatego też każdorazowo osoby decydujące się na założenie firmy w tej formie powinny skorzystać z pomocy profesjonalistów – np. adwokatów specjalizujących się w prawie gospodarczym i handlowym, którzy przeprowadzą wówczas klienta przez cały proces rejestracji spółki handlowej, który jest wieloetapowy, zapewniając jednocześnie dochowanie wszelkich formalności z tym związanych.

Po pierwsze, do założenia spółki niezbędne jest sporządzenie dokumentu, na podstawie którego spółka będzie funkcjonować w obrocie prawnym. Dokument ten może mieć postać umowy lub statutu (w zależności od rodzaju spółki). Profesjonalista pomoże opracować tego rodzaju dokument, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia odpowiedniego zabezpieczenia interesów poszczególnych wspólników. Należy pamiętać, iż ten akt założycielski powinien być sporządzony w odpowiedniej formie (w zależności od rodzaju zakładanej spółki może być sporządzony w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego). Należy też wspomnieć o możliwości zawarcia umowy spółki w systemie S24, który dotyczy jednak wyłącznie prostych spółek, gdyż umowa taka opiera się wówczas na gotowym wzorze, gdzie nie istnieje możliwość modyfikacji jej postanowień. W tym zakresie wzorzec umowy spółki narzuca ograniczenia w zakresie treści umowy spółki (np. dot. wkładów pieniężnych czy braku możliwości nałożenia na wspólników obowiązków dopłat). System S24 dotyczy zakładania następujących rodzajów spółek: jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostych spółek akcyjnych.

Po drugie, należy obowiązkowo zarejestrować spółkę w KRS – jest to warunek konieczny nadania tejże spółce podmiotowości prawnej oraz jej prawidłowego działania w obrocie. Sposób rejestracji spółki jest uzależniony od tego, jak zawarta została umowa spółki. Otóż, jeżeli zawarto ją w systemie S24, wówczas rejestracji dokonuje się tylko i wyłącznie z wykorzystaniem systemu S24 (wówczas wszystkie osoby podpisujące umowę i biorące udział w rejestracji spółki muszą posiadać aktywne konto w systemie S24). Istnieje specjalne centrum wsparcia systemu S24, które zapewnia pomoc w toku rejestracji spółki w tym systemie. Także w ramach systemu S24 ma miejsce złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wówczas załącznikiem do takiego wniosku jest podpisana umowa spółki wraz z załącznikami. Wniosek to w istocie formularz, który należy wypełnić i opłacić (za wpis do KRS opłata sądowa wynosi 250 zł, ponadto należy uiścić opłatę w kwocie 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). System S24 prześle opłacony wniosek do sądu rejestrowego, który jest właściwy dla siedziby spółki.

Jeżeli natomiast umowa spółki została sporządzona w formie tradycyjnej, wówczas wniosek o rejestrację spółki w KRS należy złożyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (tj. za pośrednictwem e-formularza KRS) – w tym zakresie również warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który przeprowadzi wówczas klienta przez cały proces rejestracji spółki w Portalu Rejestrów Sądowych. Aktualnie nie ma możliwości złożenia wniosku o zarejestrowanie spółki w KRS w formie papierowej – można to zrobić wyłącznie internetowo (w formie elektronicznej). Rejestracja ma miejsce po założeniu konta użytkownika na ww. Portalu. Kolejno należy wypełnić stosowny wniosek, w którym trzeba wskazać m.in. formę, siedzibę i adres spółki, jej przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, sposób reprezentowania spółki itd. Podpisany wniosek należy przesłać do sądu (należy zaznaczyć: „Złóż wniosek”). Do wniosku należy dołączyć konieczne elektroniczne załączniki w odrębnych plikach (zgodnie z instrukcją obsługi załączników do e-formularzy KRS) – m.in. oświadczenie wszystkich członków zarządu, iż wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników. W Portalu Rejestrów Sądowych wystarczy, że poda się numer aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Aktów Notarialnych. Opłata za wpis do KRS jest wnoszona za pośrednictwem Portalu (systemu e-Płatności) w sytuacji, gdy umowa spółki została zawarta u notariusza i wynosi 500 zł plus 100 zł tytułem opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Reasumując, rejestracja spółki handlowej jest procesem wieloetapowym, o wysokim stopniu sformalizowania oraz wymagającym znajomości narzędzi temu służących. W tym kontekście wskazane jest, by przez ten proces „przeprowadził” nas podmiot profesjonalny. Zwłaszcza, że konsekwencje pomyłek mogą być surowe – np. brak dołączenia do wniosku niezbędnych załączników skutkuje zwrotem przez sąd wniosku bez wezwania do uzupełnienia braków. Ponadto, poza samym wnioskiem o rejestrację spółki, istnieje konieczność dokonania dodatkowych zgłoszeń (np. danych uzupełniających do urzędu skarbowego) czy uiszczenia podatku PCC od umowy spółki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. jest kluczowym organem decyzyjnym, który stanowi "najwyższą władzę" tej formy prawnej. To właśnie tutaj,...
Opublikowano: 2024-05-10
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Artykuł porównuje dwa sposoby zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: tradycyjny, z wykorzystaniem aktu notarialnego, oraz online,...
Opublikowano: 2024-04-24
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Niniejszy wpis zawierać będzie wykaz orientacyjnych kosztów, które ponoszą Klienci, decydujący się na założenie spółki w ww. formie z pomocą...
Opublikowano: 2024-02-13
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Spółki, które zarejestrowane zostały w Krajowym Rejestrze Sądowym są zobowiązane zgłaszać do tego rejestru zmiany danych. W jaki sposób prawidłowo...
Opublikowano: 2024-01-22
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku wydał wyrok, w którym ustosunkował się do zapytania skierowanego przez Sąd...
Opublikowano: 2023-12-19
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
W nawiązaniu do poprzedniego wpisu, w którym omawiałem kontrowersyjny wyrok wydany przez Sąd Najwyższy w dniu 19 września 2023 roku dotyczący...
Opublikowano: 2023-11-04
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
W dniu 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy w sprawie frankowej o sygn. II CSKP 1627/22 dotyczącej konsumenckiej umowy kredytowej...
Opublikowano: 2023-10-10
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
W związku z faktem, iż w dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A., wierzyciele tego podmiotu,...
Opublikowano: 2023-08-07
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Założenie własnej firmy w formie spółki handlowej jest związane z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków. Dlatego też...
Opublikowano: 2023-05-15
Wznowienie postępowania podatkowego
Wznowienie postępowania podatkowego
Opublikowano: 2023-04-15
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Pytanie zawarte w tytule niemniejszego wpisu bardzo często nurtuje klientów frankowych. Odpowiedź na nie jest jednoznaczna i nie pozostawia – w świetle...
Opublikowano: 2023-03-14
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności została uregulowana także na gruncie przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2022.859)....
Opublikowano: 2023-02-14
Znamiona oszustwa podatkowego
Znamiona oszustwa podatkowego
Opublikowano: 2022-11-14
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Ostatnie dane pokazują, iż aż około 98% spraw frankowych rozstrzyganych jest przez sądy na korzyść frankowiczów. Obserwuje się ponadto w ostatnich...
Opublikowano: 2022-04-25
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Jak wiadomo, nieważna czynność prawna nie wywołuje zamierzonych...
Opublikowano: 2021-01-07
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze coraz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu...
Opublikowano: 2020-05-13
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Ile można zyskać na wytoczeniu sprawy bankowi...
Opublikowano: 2019-10-22
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Pomoc adwokata w sprawach karnych to jedna z jego...
Opublikowano: 2019-07-04
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Od wieków najbardziej popularną przyczyną rozpadu...
Opublikowano: 2019-04-24
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Uwzględnienie powództwa frankowicza...
Opublikowano: 2019-02-24
Kiedy otrzymam rozwód?
Kiedy otrzymam rozwód?
Częstym pytaniem Klientów Kancelarii w sprawach o rozwód...
Opublikowano: 2019-02-02
Odszkodowanie za opóźniony lot
Odszkodowanie za opóźniony lot
Zmora każdego kto gdziekolwiek leciał na wakacje czyli...
Opublikowano: 2019-01-08
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Najsurowszym środkiem zapobiegawczym w polskiej procedurze...
Opublikowano: 2018-11-27
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Opublikowano: 2016-09-23
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu...
Opublikowano: 2016-09-23
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca...
Opublikowano: 2016-09-23
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a...
Opublikowano: 2016-09-23
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of...
Opublikowano: 2016-09-23
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania...
Opublikowano: 2016-09-23

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.