Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy

Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy

Daniel GatnerAdwokat

1. Obowiązek informacyjny – zasady ogólne.

Prowadząc działalność gospodarczą (firmę) w sieci komunikujesz się ze swoimi Klientami za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, strony WWW. W tym zakresie ciążą na Tobie szczególne wymogi. Każdy przedsiębiorca który prowadzi działalność gospodarczą przez Internet powinien podać określone informacje dotyczące zarówno jego jako podmiotu gospodarczego jak również oferowanych produktów (usług lub towarów). Informacje te podawane są na stronach WWW lub przesyłane drogą elektroniczną. Określone prawem informacje powinny być:

 • łatwo dostępne
 • prawdziwe i pełne
 • dostępne w każdym czasie

Łatwo dostępną jest informacja, do której można dotrzeć bez korzystania ze specjalnego sprzętu czy oprogramowania, wiadomość prawdziwa i pełna to taka która nie wprowadza w błąd, jest zgodna ze stanem faktycznym, jest czytelna. Informacje powinny być dostępne cały czas dla klienta a nie np. tylko przed zawarciem umowy na odległość.
Obowiązek informacyjny e- przedsiębiorcy nie został uregulowany w jednym, a w kilku aktach prawnych. Niniejszy artykuł zawiera przystępnie opracowaną kompilację najważniejszych przepisów dotyczących obowiązku informacyjnego e- przedsiębiorcy.

2. Jakie informacje powinny znaleźć się na Twojej firmowej stronie internetowej?

Pamiętaj, chcąc prowadzić legalny biznes w sieci masz obowiązek podania na firmowej stronie internetowej swojej nazwy oraz danych adresowych a także numeru NIP, jeżeli podlegasz wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego także nr tego rejestru1. Nie zapomnij o tym, że Twój potencjalny kontrahent powinien mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z Tobą dlatego niezbędnym jest wskazanie na stronie adresu elektronicznego. Pamiętaj o tym aby wszystkie informacje które zamieszczasz na swojej stronie WWW były podane w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny w przeglądarce internetowej, którą się posługujesz.2
Dbaj o to aby podawane przez Ciebie informacje były zawsze aktualne. Będzie to świadczyło zarówno o profesjonalnym podejściu do tego co robisz, ale przede wszystkim szacunku dla czasu i zaufania Klienta. Jeżeli posługujesz się określonymi programami, których uruchomienie wywoła w przeglądarce internetowej Klienta określoną reakcję ostrzeż go o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Poinformuj go także o funkcjach i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Ciebie do sieci za pośrednictwem przeglądarki internetowej, którą posługuje się Klient.
Twój sklep internetowy rządzi się określonymi procedurami. Określ je wyraźnie, aby Twój Klient bez przeszkód podążał bezpiecznym szlakiem prowadzącym prosto do celu jakim jest zakup towaru lub usługi właśnie u Ciebie. Stwórz swój własny regulamin sklepu internetowego (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną).
Zastanawiasz się w jakim momencie w/w informacje powinny zostać podane? Należy przyjąć, że jeżeli Twoje usługi świadczone drogą elektroniczną proponujesz na stronie internetowej, dane tego rodzaju powinny być stale dostępne na tej stronie. W przypadku kiedy wysyłasz zamawianą przez Klienta informację handlową, dane takie powinny znaleźć się w treści wiadomości zawierającej informację handlową bądź w informacji takiej powinien znaleźć się odnośnik (link) do witryny internetowej zawierającej takie informacje.

3. Twój kontrahent jest konsumentem.

Co w sytuacji kiedy Twoim Klientem jest zwykły przeciętny "Kowalski", a nie współpracująca z Tobą od lat korporacja? Wówczas musisz być szczególnie staranny. Pamiętaj, że po drugiej stronie jest osoba która nabywa od Ciebie produkt nie prowadząc przy tym działalności gospodarczej. Ma zdecydowanie mniejsze doświadczenie i wiedzę biznesową niż Ty. Poza podstawowymi obowiązkami o których wspominałem wyżej, powinieneś poinformować takiego kontrahenta dodatkowo o:

 • istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
 • cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki a także zasadach ich zapłaty,
 • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;
 • prawie odstąpienia od umowy ( w terminie dziesięciu dni), ze wskazaniem wyjątków,
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;
 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;
 • miejscu i sposobie składania reklamacji;
 • prawie wypowiedzenia umowy

Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.
Nie zapomnij aby wszystkie te informacje, które zamieszczasz na stronie WWW były sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania. Potwierdź je także konsumentowi na piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia.

4. E–informacja w przypadku popularnych spółek prawa handlowego.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki komandytowo- akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej6 pamiętaj aby wśród informacji na Twojej stronie internetowej nie zabrakło tych zawierających:
oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
wysokość kapitału zakładowego ( w przypadku sp. z o.o. której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na
kapitał zakładowy nie zostały wniesione)
wysokość kapitału wpłaconego w przypadku spółki komandytowo -akcyjnej i akcyjnej.

5. Skutki prawne braku e-informacji.

Pewnie zastanawiasz się czym grozi brak podania wskazanych wyżej informacji albo podanie niepełnych lub nieprawdziwych informacji? Otóż niestety nie pozostajesz bezkarny. Brak tych informacji może skutkować obowiązkiem zapłaty grzywny w wysokości do 5.000 zł.

6. E–informacja w działalności niekomercyjnej.

Co jeżeli prowadzisz działalność w formie fundacji lub stowarzyszenia i nie jesteś przedsiębiorcą? Ustawodawca nie zapomniał także o Tobie. Jeżeli prowadzisz działalność niekomercyjną w formie w której obowiązuje wpis do KRS na stronie WWW powinieneś zamieścić informacje zawierające: 1) firmę lub nazwę; 2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności; 3) siedzibę i adres; 4) numer NIP7.

7. Podsumowanie

Do najmocniejszych stron dobrego sklepu internetowego poza przejrzystą witryną, łatwym systemem nawigacji, dobrze skonstruowanym regulaminem oraz polityką prywatności należy bez wątpienia spójny i kompleksowy system informacji o Tobie i Twoim profilu działalności. Jeżeli spełnisz te standardy to z pewnością nic nie stanie na przeszkodzie do tego, aby Twoje produkty trafiały do Klientów na całym świecie.

Autor: Adw. Daniel Gatner

Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. jest kluczowym organem decyzyjnym, który stanowi "najwyższą władzę" tej formy prawnej. To właśnie tutaj,...
Opublikowano: 2024-05-10
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Artykuł porównuje dwa sposoby zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: tradycyjny, z wykorzystaniem aktu notarialnego, oraz online,...
Opublikowano: 2024-04-24
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Niniejszy wpis zawierać będzie wykaz orientacyjnych kosztów, które ponoszą Klienci, decydujący się na założenie spółki w ww. formie z pomocą...
Opublikowano: 2024-02-13
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Spółki, które zarejestrowane zostały w Krajowym Rejestrze Sądowym są zobowiązane zgłaszać do tego rejestru zmiany danych. W jaki sposób prawidłowo...
Opublikowano: 2024-01-22
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku wydał wyrok, w którym ustosunkował się do zapytania skierowanego przez Sąd...
Opublikowano: 2023-12-19
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
W nawiązaniu do poprzedniego wpisu, w którym omawiałem kontrowersyjny wyrok wydany przez Sąd Najwyższy w dniu 19 września 2023 roku dotyczący...
Opublikowano: 2023-11-04
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
W dniu 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy w sprawie frankowej o sygn. II CSKP 1627/22 dotyczącej konsumenckiej umowy kredytowej...
Opublikowano: 2023-10-10
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
W związku z faktem, iż w dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A., wierzyciele tego podmiotu,...
Opublikowano: 2023-08-07
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Założenie własnej firmy w formie spółki handlowej jest związane z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków. Dlatego też...
Opublikowano: 2023-05-15
Wznowienie postępowania podatkowego
Wznowienie postępowania podatkowego
Opublikowano: 2023-04-15
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Pytanie zawarte w tytule niemniejszego wpisu bardzo często nurtuje klientów frankowych. Odpowiedź na nie jest jednoznaczna i nie pozostawia – w świetle...
Opublikowano: 2023-03-14
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności została uregulowana także na gruncie przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2022.859)....
Opublikowano: 2023-02-14
Znamiona oszustwa podatkowego
Znamiona oszustwa podatkowego
Opublikowano: 2022-11-14
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Ostatnie dane pokazują, iż aż około 98% spraw frankowych rozstrzyganych jest przez sądy na korzyść frankowiczów. Obserwuje się ponadto w ostatnich...
Opublikowano: 2022-04-25
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Jak wiadomo, nieważna czynność prawna nie wywołuje zamierzonych...
Opublikowano: 2021-01-07
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze coraz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu...
Opublikowano: 2020-05-13
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Ile można zyskać na wytoczeniu sprawy bankowi...
Opublikowano: 2019-10-22
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Pomoc adwokata w sprawach karnych to jedna z jego...
Opublikowano: 2019-07-04
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Od wieków najbardziej popularną przyczyną rozpadu...
Opublikowano: 2019-04-24
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Uwzględnienie powództwa frankowicza...
Opublikowano: 2019-02-24
Kiedy otrzymam rozwód?
Kiedy otrzymam rozwód?
Częstym pytaniem Klientów Kancelarii w sprawach o rozwód...
Opublikowano: 2019-02-02
Odszkodowanie za opóźniony lot
Odszkodowanie za opóźniony lot
Zmora każdego kto gdziekolwiek leciał na wakacje czyli...
Opublikowano: 2019-01-08
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Najsurowszym środkiem zapobiegawczym w polskiej procedurze...
Opublikowano: 2018-11-27
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Opublikowano: 2016-09-23
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu...
Opublikowano: 2016-09-23
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca...
Opublikowano: 2016-09-23
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a...
Opublikowano: 2016-09-23
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of...
Opublikowano: 2016-09-23
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania...
Opublikowano: 2016-09-23

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.