Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Daniel Gatner
Adwokat

Opublikowano: 2016-09-23

Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.

W dzisiejszych czasach w dobie szybkiego porozumiewania się na odległości za pomocą niezliczonych mediów przyspieszył się sposób i możliwość dotarcia do klientów i kontrahentów. Przedsiębiorcy wydają wiele pieniędzy na zdobycie baz danych, odpowiedniego oprogramowania oraz wiele uwagi poświęcają na przygotowanie ofert. Wysyłanie ofert drogą elektroniczną jest jednak obwarowane zakazami z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która ogranicza możliwości rozsyłania informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Obecnie od roku obowiązują nowe zasady wysyłania ofert  e – mailowych, które zasadniczo zmieniły sposób wysyłania ofert handlowych droga elektroniczną. Należy teraz uważniej niż poprzednio rozsyłać oferty przyszłym kontrahentom. 
Nowelizacja ustawy, weszła w życie 21 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 1445) Najważniejszą zmianą dokonaną w tej nowelizacji jest ograniczenie wynikające z zakazu kierowania niezamówionej oferty handlowej do osób fizycznych. W art. 10 ust. 1 dodano sformułowanie precyzujące jego zapisy i brzmi on teraz: „Zakazanejest przesyłanie niezamówionejinformacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.” Poza wyraźnym zakazem wysyłania ofert do osób fizycznych pozostaje nadal wiele wątpliwości co do zakresu zakazu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami informacją handlową jest:  „(…) każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi”. 

Zapraszamy do zapoznania sie z całą zawartością publikacji w 13 numerze Magazynu Przedsiębiorcy.

Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.