Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)

Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)

Daniel GatnerAdwokat

1. Wprowadzenie
Artykuł ten obejmuje syntetyczną charakterystykę modelowych założeń dla umowy dystrybucyjnej w Draft Common Frame of Reference (dalej DCFR) . Nie jest to jednak jedyny cel tego opracowania. Analiza odelowych rozwiązań dokonywana jest bowiem z perspektywy wstępu do rozważań nad ewentualną regulacją umowy dystrybucyjnej w prawie polskim. Problematyka ta jest aktualna z uwagi na trwające prace nad nowym polskim kodeksem cywilnym. Umowy o świadczenie usług z zakresu pośrednictwa, do jakich zalicza się umowa dystrybucyjna, zostały objęte zunifikowanym prawem europejskim o charakterze niewiążącym (soft law). W przypadku umów dystrybucyjnych zawieranych w obrocie międzynarodowym istotną rolę jako lex contractus czy lex mercatoria odgrywają ogólne reguły prawa modelowego — Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL) , opracowane przez Grupę Amsterdamską — Zasady Prawa Europejskiego dotyczące umowy agencji handlowej, franchisingu i dystrybucji (PECL CAFDC) oraz Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT (UNIDROIT PICC) , a także wzorce kontraktów dystrybucyjnych pracowane przez wiele prywatnych organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń czy izb handlowych, w szczególności opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (International Chamber of Commerce — ICC) . Z uwzględnieniem wymienionych regulacji modelowych powstał opracowany przez Grupę Studyjną (Study Group on a E uropean Civil Code) oraz Grupę Acquis (Research Group on EC Private Law) Draft Common Frame of Reference z 2008 r. który wyodrębnił już różne typy umów, w tym umowę dystrybucyjną, podobnie jak jego ostatnia wersja z 2009 r. Co prawda DCFR powiela modelowe zasady wyrażone w PECL, to jednak jego twórcy poszli krok do przodu i podjęli próbę szczegółowych regulacji. Do takich zalicza się część E księgi IV DCFR zatytułowana „Commercial agency, franchise and distributorship” ...

Zapraszamy do zapoznania sie z całą zawartością publikacji na stronie:
http://www.transformacje.pl/2014/04/20141/

Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Jak wiadomo, nieważna czynność prawna nie wywołuje zamierzonych...
Opublikowano: 2021-01-07
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze coraz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu...
Opublikowano: 2020-05-13
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Ile można zyskać na wytoczeniu sprawy bankowi...
Opublikowano: 2019-10-22
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Pomoc adwokata w sprawach karnych to jedna z jego...
Opublikowano: 2019-07-04
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Od wieków najbardziej popularną przyczyną rozpadu...
Opublikowano: 2019-04-24
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Uwzględnienie powództwa frankowicza...
Opublikowano: 2019-02-24
Kiedy otrzymam rozwód?
Kiedy otrzymam rozwód?
Częstym pytaniem Klientów Kancelarii w sprawach o rozwód...
Opublikowano: 2019-02-02
Odszkodowanie za opóźniony lot
Odszkodowanie za opóźniony lot
Zmora każdego kto gdziekolwiek leciał na wakacje czyli...
Opublikowano: 2019-01-08
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Najsurowszym środkiem zapobiegawczym w polskiej procedurze...
Opublikowano: 2018-11-27
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Opublikowano: 2016-09-23
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu...
Opublikowano: 2016-09-23
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca...
Opublikowano: 2016-09-23
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a...
Opublikowano: 2016-09-23
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of...
Opublikowano: 2016-09-23
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania...
Opublikowano: 2016-09-23

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.