Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Daniel Gatner
Adwokat

Opublikowano: 2019-02-02

Kiedy otrzymam rozwód?

Częstym pytaniem Klientów Kancelarii w sprawach o rozwód jest to, czy mimo istniejących między małżonkami napięć i nieporozumień, stan ich relacji jest na tyle poważny i nieodwracalny, że będzie podstawą do rozwodu. Z treści art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód ale tylko wtedy jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia stanowi podstawę orzeczenia rozwodu wyłącznie wówczas, gdy ma charakter zupełny tj. gdy prawidłowe funkcjonowanie danego związku nie jest już możliwe.

Zupełny rozkład pożycia

Sąd badając czy doszło do zupełnego rozkładu pożycia będzie ustalał jak wyglądają obecnie relacje między rozwodzącymi się małżonkami. W pierwszej kolejności ustalane będzie czy małżonkowie nadal darzą siebie uczuciem, czy razem mieszkają, czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe (robią wspólne zakupy, płacą za rachunki i utrzymują dom, spłacają wspólny kredyt) oraz czy współżyją ze sobą. Rozkład pożycia musi nastąpić na każdej z w/w płaszczyzn (duchowej, gospodarczej oraz fizycznej).

Z pewnością jakiekolwiek wzajemnie manifestowane uczucie miłości, przejawy czułości i serdeczności świadczą o istnieniu więzi duchowej między małżonkami i uniemożliwiają rozwiązanie małżeństwa.

Naturalnie zdarzają się sytuacje w których uczucie łączące małżonków już wygasło, ustało także pożycie fizyczne, a mimo to pozostały pewne elementy więzi gospodarczej ponieważ strony z jakiegoś powodu zajmują to samo mieszkanie. Co w takiej sytuacji? Czy istnienie tej częściowej więzi gospodarczej niweczy szanse na rozwód? Otóż, nie. Przyjmuje się, że w sytuacji w której nie istnieje już więź duchowa a także cielesna, a pozostała jedynie marginalna więź gospodarcza spowodowana konkretną sytuacją (np. brakiem możliwości odrębnego zamieszkiwania, problemem mieszkaniowym) dochodzi do skompensowania tej ostatniej przez – mającą większe znaczenie dla oceny zupełności rozkładu – intensywność rozpadu wspólnoty uczuciowej i całkowity zanik współżycia fizycznego.

kiedy otrzymam rozwód

Trwałość rozkładu pożycia

Powyżej ustaliliśmy już czym jest zupełny rozkład pożycia. Należałoby teraz wyjaśnić na czym polega trwałość tego rozkładu. Otóż, element ten ustalany jest w drodze oceny szans na powrót małżonków do wspólnego pożycia. Mogą bowiem zdarzać się sytuacje, kiedy pomiędzy stronami dojdzie do rozpadu pożycia, każdego z 3 elementów, ale na skutek przebaczenia małżonkowie podejmą je na nowo, dając sobie szansę. Z trwałością rozkładu mamy z kolei do czynienia wówczas kiedy żadne z małżonków nie widzi już szans na powrót do siebie w przyszłości.

Sąd ocenia przesłankę trwałości także przez pryzmat stażu związku małżeńskiego. Jeżeli na czas trwania związku małżeńskiego przypada w znacznym stopniu okres zupełnego rozkładu pożycia, to należy sądzić, że rozkład ten jest trwały. I odwrotnie, jeżeli zupełny rozkład pożycia obejmuje niewielki okres w porównaniu z długotrwałością związku małżeńskiego, to wskazuje on na przemijający charakter rozkładu. Nawet 3-letnie rozstanie małżonków nie musi oznaczać trwałego rozkładu, jeżeli ich wspólne pożycie obejmuje okres 38 lat.

Może się zdarzyć oczywiście tak, że na skutek bardzo poważnej przyczyny powstanie rozkład od razu zupełny i trwały. Przykładem takiego stanu może być dopuszczenie się ciężkiej zniewagi, albo innego przestępstwa na szkodę współmałżonka.

Podstawa udzielenia rozwodu

Reasumując, wyłącznie zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego stanowi podstawę do udzielenia rozwodu. Czy jednak zawsze po spełnieniu wyżej opisanych przesłanek sąd będzie zobligowany do rozwiązania małżeństwa przez rozwód? Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje pewne wyjątki, ale o tym w kolejnych wpisach.

Kancelaria Adwokacka

W naszej kancelarii wiemy jak delikatną sprawą jest rozwód oraz wszystko co z nim związane. Udzielamy profesjonalnych porad prawnych oraz przeprowadzamy przez cały proces rozwodu. Skontaktuj się z nami i umów na konsultacje.

wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Wzór pozwu o rozwód
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii. 
ZOBACZ
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.