Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Joanna Koczur
DR NAUK PRAWNYCH, ADWOKAT

Opublikowano: 2019-06-22

Rozwodzimy się! Ale co z dziećmi?

Rozwód to z pewnością traumatyczne przeżycie nie tylko dla rozwodzących się rodziców, lecz także dla ich małoletnich dzieci, które w okołorozwodowym zamieszaniu często czują się zdezorientowane i osamotnione. W tym szczególnie trudnym dla rodziny czasie należy szczególnie zatroszczyć się właśnie o dobro i  komfort emocjonalny Waszych pociech. Dzieci – zwłaszcza te młodsze – często nie rozumieją, dlaczego rodzice wciąż się kłócą lub nie mieszkają już razem. Wzajemne kłótnie i waśnie, których dziecko jest świadkiem na pewno na długo pozostaną w jego pamięci – dlatego też nigdy nie czyńcie dzieci świadkami Waszego konfliktu. Przy okazji rozwodu rodzice często zadają sobie następujące pytania: komu powierzona zostanie władza rodzicielska? Z kim po rozwodzie zamieszka dziecko? Jak przedstawiać się będzie kwestia kontaktów z dzieckiem? Ile wyniesie kwota alimentów? Co, jeśli były małżonek będzie utrudniał mi kontakt z dzieckiem? Jak rozwód wpłynie na nasze dziecko? Odpowiedź na powyższe pytania rzecz jasna zależeć będzie od okoliczności konkretnej sprawy, jednak w tym miejscu warto poczynić kilka uwag natury ogólnej. Zazwyczaj na tej płaszczyźnie rodzą się między rodzicami spory i nieumiejętność wypracowania wspólnego stanowiska, co sprawia, że niczemu winne dziecko staje się w tym konflikcie kartą przetargową.

adwokat rozwodowy Katowice

Kwestie istotne dla małoletnich

W sprawie rozwodowej można uregulować wiele istotnych dla małoletnich dzieci kwestii. Już w pozwie rozwodowym powinno się znaleźć m. in. stanowisko dotyczące wysokości alimentów na dziecko, władzy rodzicielskiej, kontaktów z  dzieckiem małżonka, z którym dziecko nie będzie mieszkać. Zgodnie z art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd ma obowiązek rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. W kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej sąd może zastosować następujące rozwiązania: powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom i zgodnie z tym rozstrzygnąć o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie; może również powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z  rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia, a wreszcie – w ekstremalnych przypadkach – sąd może zawiesi wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu, a nawet pozbawi jej wykonywania przez jedno lub oboje z małżonków. Bardzo często strony wdają się na tym tle w długotrwały spór – żadna nie chce bowiem „oddać” dziecka stronie przeciwnej. W rezultacie takiego spornego stanowiska stron sąd w postępowaniu dowodowym zbada, które z rodziców będzie sprawować władzę rodzicielską w  sposób zapewniający ochronę dobra dziecka. Zazwyczaj sąd nie poprzestanie na zeznaniach świadków, lecz oprze się również na wynikach wywiadu środowiskowego lub opiniach psychologów. Znaczenie będą miały także: więź łącząca rodzica z dzieckiem, ich dotychczasowy kontakt, a także należyte gwarancje prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej w przyszłości. Jeżeli strony nie potrafią porozumieć się również w sprawie kontaktów z dzieckiem – sąd na wniosek strony na każdym etapie postępowania może ustalić sposób kontaktów z dzieckiem. Oczywiście najlepszym i najkorzystniejszym dla dziecka rozwiązaniem byłaby współpraca rodziców w kwestiach bezpośrednio go dotyczących (tj. władzy rodzicielskiej czy kontaktów), gdyż tylko w drodze wzajemnych kompromisów i uzgodnień rozwodzących się rodziców dobro dziecka ucierpi najmniej.

Rodzicielstwo jest rolą

Drodzy Rodzice – pamiętajcie, że nie rozwodzicie się z  dzieckiem, lecz ze sobą – rodzicielstwo jest przecież rolą, jaką pełnić będziecie przez całe życie, dlatego dla dobra Waszych wspólnych dzieci starajcie się wypracować wspólne i  zgodne stanowisko co do Waszych późniejszych z nimi kontaktów. 

Nigdy też po rozwodzie nie utrudniajcie kontaktów dziecka z drugim rodzicem, którego potrzebuje ono dokładnie w takim samym stopniu, jak Was. Bądźcie zatem tak obecnymi w życiu dziecka, jak to tylko możliwe!

Adwokat rozwodowy

Jesteście zdecydowani na rozwód i potrzebujecie wsparcia prawnego? Zapraszamy do naszej kancelarii w Katowicach, w której adwokat rozwodowy przeprowadzi Was profesjonalnie przez cały proces - kontakt

wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Wzór pozwu o rozwód
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii. 
ZOBACZ
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.