Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?

Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?

Joanna KoczurDr nauk prawnych, adwokat

Kolejny artykuł z zakresu tymczasowego aresztowania dotyczy nie tylko zagadnienia problematycznego, ale też dosyć niewygodnego i kłopotliwego dla polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania – aresztu wydobywczego.

Co to jest areszt wydobywczy?

Co więc potocznie określamy tym mianem i czy coś takiego istnieje w polskich realiach? Otóż pod pojęciem aresztu wydobywczego (inaczej sztucznego lub pozornego) rozumiemy przypadek, w którym tymczasowe aresztowanie jest wielokrotnie (często mechanicznie) przedłużane przez sąd. Pretekstem jest istnienie nie formalnych przesłanek jego dalszego stosowania, celem uzyskania od podejrzanego (oskarżonego) pewnych informacji lub podjęcia przez niego współpracy z organami ścigania. Praktyka takiego postępowania wynika też niejednokrotnie z przewlekłości w prowadzeniu postępowań przygotowawczych – lepiej przecież zatrzymać osobę podejrzaną w areszcie, nie obawiając się jej ucieczki i w dalszym ciągu prowadzić opieszale śledztwo oraz zbierać dowody. Pomimo, że w przepisach procedury karnej nie znajdziemy legalnej definicji aresztu wydobywczego, to jednak w praktyce często mamy do czynienia nie tylko z nadużywaniem stosowania tymczasowego aresztowania, ale także właśnie z przypadkami aresztu trwającego nawet kilka lat.

tymczasowe aresztowanie - areszt wybobywczy

Czas trwania tymczasowego aresztu

Sprawy, w których zasadność oraz czas trwania tymczasowego aresztowania budzą poważne wątpliwości zdarzają się nagminnie. Oficjalnie brak jednak naukowych danych stwierdzających istnienie zjawiska aresztu wydobywczego w Polsce. Jak więc do czasu trwania tymczasowego aresztowania podchodzą przepisy procedury karnej? Art. 263 Kodeksu Postępowania Karnego. stanowi, iż łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat, jednak sposób na dalsze wydłużenie stosowania tego środka zapobiegawczego ustawodawca przewidział w kolejnym paragrafie.Mianowicie sąd apelacyjny może przedłużyć stosowanie aresztu tymczasowego, przekraczając powyższy termin na wypadek zajścia bardzo ogólnikowych przesłanek – np. szczególnej zawiłości sprawy, a stąd już tylko krok do aresztu wydobywczego. De facto zdarzają się tymczasowe aresztowania trwające nawet 3 lub 3,5 roku. Na zjawisko to zwracał już uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, a także Europejski Trybunał Praw Człowieka. Takie niezasadne przedłużanie tymczasowego aresztowania godzi w podstawowe prawa podejrzanego i w demokratycznym państwie prawa nie może mieć w ogóle miejsca. Przetrzymywanie podejrzanych w areszcie tymczasowym tylko dlatego, że organy ścigania, działając w sposób opieszały, przedłużają czas trwania postępowania przygotowawczego świadczy o niewydolności wymiaru sprawiedliwości i nie może być w żaden sposób usprawiedliwione.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, iż na skutek obecnych przepisów procedury karnej zjawisko aresztu wydobywczego nie będzie już problemem z uwagi na fakt, że wzmocnione zostały gwarancje procesowe podejrzanego (oskarżonego),. Są nimi prawo do obrony czy równość broni, które powodują zmianę podejścia sądów do stosowania tymczasowego aresztowania, które być może nie będzie już przedłużane tak automatycznie i bezzasadnie.

Pomoc dla tymczasowo aresztowanych

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej to skontaktuj się nami bezzwłocznie. Pomoc dla tymczasowo aresztowanych to jedna z dziedzin w której nasza kancelaria adwokacka się specjalizuje!

wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii.
ZOBACZ
Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej?
Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej?
Po tym, jak pod koniec 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego polecił bankom, by te dążyły do zawierania z klientami ugód w sprawach...
Opublikowano: 2021-10-14
Polski Ład – czy warto rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o.?
Polski Ład – czy warto rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o.?
Polski Ład to społeczno-gospodarczy plan odbudowy gospodarki państwa po pandemii. Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych....
Opublikowano: 2021-08-27
Wyznaczono nowy termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów
Wyznaczono nowy termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów
W dniu 2 września 2021 roku Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie rozpozna istotne zagadnienia prawne przedstawione przez I Prezes SN, a...
Opublikowano: 2021-07-30
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III
Kończąc przegląd podstaw odpowiedzialności członków zarządu zawartych w Ustawie ...
Opublikowano: 2021-05-26
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część II
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część II
Na podstawie przepisów KK członek zarządu może ponieść odpowiedzialność karną w ...
Opublikowano: 2021-02-12
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część I
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część I
Członkowie zarządu spółek handlowych niewątpliwie mogą ponosić odpowiedzialność ...
Opublikowano: 2020-10-13
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Opublikowano: 2020-04-17
Areszt tymczasowy – ile może trwać i kiedy się go stosuje?
Areszt tymczasowy – ile może trwać i kiedy się go stosuje?
Tymczasowe aresztowanie należy do najbardziej dotkliwych środków zapobiegawczych...
Opublikowano: 2019-08-18
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.3)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.3)
Kończąc przegląd negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu...
Opublikowano: 2019-07-22
Rozwodzimy się! Ale co z dziećmi?
Rozwodzimy się! Ale co z dziećmi?
Rozwód to z pewnością traumatyczne przeżycie nie tylko dla rozwodzących się rodziców...
Opublikowano: 2019-06-22
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.2)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.2)
Kontynuując przegląd negatywnych przesłanek...
Opublikowano: 2019-06-11
Kiedy cudzoziemiec musi opuścić kraj?
Kiedy cudzoziemiec musi opuścić kraj?
Przypadki, które uzasadniają wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca...
Opublikowano: 2019-06-05
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)
Z reguły jest tak, iż w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny...
Opublikowano: 2019-05-30
Obawa matactwa a stosowanie aresztu tymczasowego
Obawa matactwa a stosowanie aresztu tymczasowego
Obawa matactwa oskarżonego wskazuje na możliwość...
Opublikowano: 2019-05-16
Co powinieneś wiedzieć o ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
Co powinieneś wiedzieć o ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami...
Opublikowano: 2019-04-11
Kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu?
Kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu?
Sytuacje, w których przysługuje prawo do posiadania obrońcy z urzędu...
Opublikowano: 2019-04-04
Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska i jak podzielić majątek wspólny?
Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska i jak podzielić majątek wspólny?
Poruszamy kwestię ustania wspólności majątkowej małżeńskiej...
Opublikowano: 2019-03-25
SDE - System Dozoru Elektronicznego
SDE - System Dozoru Elektronicznego
Tytułowy SDE to nic innego niż skrót od systemu dozoru elektronicznego...
Opublikowano: 2019-03-08
Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?
Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?
Kolejny artykuł z zakresu tymczasowego aresztowania...
Opublikowano: 2019-01-18
Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice
Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice
Czy znane sa Wam podstawowe różnice w zakresie skutków...
Opublikowano: 2018-12-20
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki – w świetle własnych badań...
Opublikowano: 2016-12-12

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.