SDE - System Dozoru Elektronicznego

SDE - System Dozoru Elektronicznego

Joanna KoczurDr nauk prawnych, adwokat

Tytułowy SDE to nic innego niż skrót od systemu dozoru elektronicznego – czyli ogółu metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego. Polega na kontrolowaniu zachowań skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu odpowiednich środków technicznych, jednym z nich jest np. elektroniczna bransoleta. W czasie odbywania kary w tym systemie skazany zobowiązany jest np. do przebywania we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie, noszenia nadajnika oraz dbania o powierzone mu środki techniczne. Dodatkowo skazany jest zobowiązany do udostępniania podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, a także udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków. Podczas odbywania kary np. w areszcie domowym skazany jest również zobligowany do stawiania się na wezwania sędziego, kuratora oraz innych, wymaganych osób.

Zalety odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego

Nie sposób przecenić zalet, jakie posiada ten system odbywania kary przez skazanych. Nie tylko hołduje on zasadzie prymatu kar wolnościowych nad izolacyjnymi, ale również jest korzystny ze społecznego punktu widzenia. Skazani za przestępstwa o lżejszym ciężarze gatunkowym nie są narażeni na tak wysoki stopień demoralizacji, jaki niesie ze sobą przebywanie w zakładzie zamkniętym. Ponadto nie można też pominąć finansowych skutków stosowania dozoru elektronicznego – jest on bowiem znacznie, bo aż dziesięciokrotnie (!) tańszy dla podatników. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że miesięczny koszt obsługi skazanego w systemie dozoru elektronicznego wynosi ponad 300 zł, z kolei miesięczny koszt utrzymania skazanego przebywającego w zakładzie karnym to niespełna 3000 zł.

SDE - System Dozoru Elektronicznego

Ograniczenie i pozbawienie wolności

System dozoru elektronicznego stosowany jest od 2009 roku, zbudowano już zatem pod niego solidne fundamenty w postaci odpowiedniego zaplecza technicznego, a także praktyki orzeczniczej. W lipcu 2015 roku wprowadzono istotne zmiany, w szczególności polegające na możliwości zastosowania SDE jako jednej z form wykonywania kary ograniczenia wolności, a nie kary pozbawienia wolności. Taka regulacja przyczyniła się do ograniczenia w stosowaniu tej formy wykonania kary – od lipca do grudnia 2015 roku sądy rejonowe zastosowały tę instytucję zaledwie 25 razy (w odniesieniu do kar ograniczenia wolności). W kwietniu 2016 roku przywrócono zastosowanie systemu dozoru elektronicznego również w stosunku do kar pozbawienia wolności nieprzekraczających roku, a przepisy dotyczące systemu dozoru elektronicznego zostały odtąd zawarte w Rozdziale VII a Kodeksu karnego wykonawczego (art. 43a – 43zae k.k.w.). Od czasu nowelizacji z 2016 roku system dozoru elektronicznego jest zatem stosowany znacznie częściej niż po lipcowej nowelizacji z 2015 roku. Jawi się on jako korzystna dla skazanych forma wykonywania właśnie kary pozbawienia wolności.

Do dnia 31 stycznia 2019 roku karę w SDE odbyło łącznie ponad 78 tysięcy skazanych, natomiast całościowo system ten objął już prawie 83 tysiące osób.

Pomoc adwokata w sprawach karnych

Niejednokrotnie adwokaci karni naszej kancelarii w Bielsku-Białej oraz Katowicach pomagali skazanym podczas spraw sądowych kończących się dla nich systemem dozoru elektronicznego. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzenia sprawy o ograniczenie pozbawienia wolności skontaktuj się z nami!

wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii.
ZOBACZ
Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej?
Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej?
Po tym, jak pod koniec 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego polecił bankom, by te dążyły do zawierania z klientami ugód w sprawach...
Opublikowano: 2021-10-14
Polski Ład – czy warto rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o.?
Polski Ład – czy warto rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o.?
Polski Ład to społeczno-gospodarczy plan odbudowy gospodarki państwa po pandemii. Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych....
Opublikowano: 2021-08-27
Wyznaczono nowy termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów
Wyznaczono nowy termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów
W dniu 2 września 2021 roku Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie rozpozna istotne zagadnienia prawne przedstawione przez I Prezes SN, a...
Opublikowano: 2021-07-30
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III
Kończąc przegląd podstaw odpowiedzialności członków zarządu zawartych w Ustawie ...
Opublikowano: 2021-05-26
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część II
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część II
Na podstawie przepisów KK członek zarządu może ponieść odpowiedzialność karną w ...
Opublikowano: 2021-02-12
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część I
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część I
Członkowie zarządu spółek handlowych niewątpliwie mogą ponosić odpowiedzialność ...
Opublikowano: 2020-10-13
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Opublikowano: 2020-04-17
Areszt tymczasowy – ile może trwać i kiedy się go stosuje?
Areszt tymczasowy – ile może trwać i kiedy się go stosuje?
Tymczasowe aresztowanie należy do najbardziej dotkliwych środków zapobiegawczych...
Opublikowano: 2019-08-18
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.3)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.3)
Kończąc przegląd negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu...
Opublikowano: 2019-07-22
Rozwodzimy się! Ale co z dziećmi?
Rozwodzimy się! Ale co z dziećmi?
Rozwód to z pewnością traumatyczne przeżycie nie tylko dla rozwodzących się rodziców...
Opublikowano: 2019-06-22
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.2)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.2)
Kontynuując przegląd negatywnych przesłanek...
Opublikowano: 2019-06-11
Kiedy cudzoziemiec musi opuścić kraj?
Kiedy cudzoziemiec musi opuścić kraj?
Przypadki, które uzasadniają wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca...
Opublikowano: 2019-06-05
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)
Z reguły jest tak, iż w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny...
Opublikowano: 2019-05-30
Obawa matactwa a stosowanie aresztu tymczasowego
Obawa matactwa a stosowanie aresztu tymczasowego
Obawa matactwa oskarżonego wskazuje na możliwość...
Opublikowano: 2019-05-16
Co powinieneś wiedzieć o ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
Co powinieneś wiedzieć o ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami...
Opublikowano: 2019-04-11
Kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu?
Kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu?
Sytuacje, w których przysługuje prawo do posiadania obrońcy z urzędu...
Opublikowano: 2019-04-04
Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska i jak podzielić majątek wspólny?
Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska i jak podzielić majątek wspólny?
Poruszamy kwestię ustania wspólności majątkowej małżeńskiej...
Opublikowano: 2019-03-25
SDE - System Dozoru Elektronicznego
SDE - System Dozoru Elektronicznego
Tytułowy SDE to nic innego niż skrót od systemu dozoru elektronicznego...
Opublikowano: 2019-03-08
Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?
Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?
Kolejny artykuł z zakresu tymczasowego aresztowania...
Opublikowano: 2019-01-18
Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice
Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice
Czy znane sa Wam podstawowe różnice w zakresie skutków...
Opublikowano: 2018-12-20
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki – w świetle własnych badań...
Opublikowano: 2016-12-12

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.