Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice

Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice

Joanna KoczurDr nauk prawnych, adwokat

Czy znane są Wam podstawowe różnice w zakresie skutków, jakie wywołuje orzeczenie rozwodu oraz orzeczenie separacji. Kiedy uzasadnione będzie wystąpienie z żądaniem orzeczenia separacji? Co daje separacja? Jaka jest jej funkcja?

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż separacja nie wywołuje tak głębokich, daleko idących oraz definitywnych skutków, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Czasami też poprzedza ona decyzję o wystąpieniu z żądaniem rozwodu. Zdecydowanie jednak nie należy jej traktować jako wstępu do żądania rozwodu – niejednokrotnie przecież doprowadziła ona do złagodzenia, a nawet zażegnania panującego w małżeństwie konfliktu oraz zaowocowała podjęciem od nowa wspólnego pożycia przez małżonków, którzy zgodnie żądali zniesienia separacji.

Orzeczenie separacji

Zgodnie z polskim prawem przesłanką do żądania przez małżonków orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia. Nie musi więc – tak jak w przypadku rozwodu – nosić on znamiona trwałości. Separacja jest instytucją prawną, która może być wykorzystana na wypadek konfliktu małżeńskiego nie noszącego cech trwałości. Co istotne, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione – sąd orzeka wówczas rozwód.

Skutki rozwodu i separacji

Generalnie orzeczenie separacji niesie ze sobą skutki takie, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, z tym jednak że istnieją w tym zakresie istotne różnice. Po pierwsze, małżeństwo – pomimo separacji – trwa nadal. To z kolei skutkuje tym, iż małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa. Wykluczona jest również możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Ponadto – co istotne – w odróżnieniu od rozwodu, jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy. Taka regulacja ma na względzie dalsze trwanie małżeństwa, ale również funkcje separacji o charakterze restytucyjnym, bowiem małżonkowie mogą w każdej chwili żądać zniesienia separacji (z kolei prawomocne orzeczenie rozwodu nie daje oczywiście takiej możliwości). Obowiązek wzajemnej pomocy dotyczy natomiast również m.in. wsparcia duchowego, pomocy w codziennych trudnościach, wsparcia materialnego, choć nie należy go utożsamiać z dostarczaniem alimentów.

Z chwilą zniesienia separacji, automatycznie ustają również jej skutki.

Na marginesie, w zakresie skutków, które niosą ze sobą zarówno separacja, jak i rozwód, to w pierwszej kolejności wskazać należy na fakt, iż orzeczenie separacji – podobnie jak rozwodu – znosi obowiązek wspólnego pożycia, a to z kolei powoduje konieczność rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków i o kosztach utrzymania małoletnich. Podobnie, jak przy rozwodzie, przedstawia się też kwestia orzekania o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania. Jeżeli żądanie orzeczenia separacji jest rozpoznawane w trybie procesowym, wówczas sąd orzeka również o tym, który małżonek ponosi winę za rozkład pożycia (z kolei w trybie nieprocesowym sąd nie orzeka o winie z uwagi na zgodne wówczas żądanie orzeczenia separacji). Jeśli chodzi o obowiązek dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu – generalnie obowiązek ten przedstawia się tak, jak w przypadku małżonków rozwiedzionych. Podobnie również wygląda kwestia powstania ustroju rozdzielności majątkowej wraz z dniem uprawomocnienia się orzeczenia separacji czy rozwodu.

Adwokat Rozwód

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej lub konsultacji z zakresu rozwodu lub separacji skontaktuj się z naszą kancelarią w Katowicach lub Bielsku-Białej. Nasi adwokaci mają doświadczenie, które pozwoli na optymalne przeprowadzenie Cię przez cały proces.

Źródło: T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 164-175.

wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Wzór pozwu o rozwód
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii.
ZOBACZ
Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej?
Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej?
Po tym, jak pod koniec 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego polecił bankom, by te dążyły do zawierania z klientami ugód w sprawach...
Opublikowano: 2021-10-14
Polski Ład – czy warto rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o.?
Polski Ład – czy warto rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o.?
Polski Ład to społeczno-gospodarczy plan odbudowy gospodarki państwa po pandemii. Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych....
Opublikowano: 2021-08-27
Wyznaczono nowy termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów
Wyznaczono nowy termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów
W dniu 2 września 2021 roku Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie rozpozna istotne zagadnienia prawne przedstawione przez I Prezes SN, a...
Opublikowano: 2021-07-30
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III
Kończąc przegląd podstaw odpowiedzialności członków zarządu zawartych w Ustawie ...
Opublikowano: 2021-05-26
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część II
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część II
Na podstawie przepisów KK członek zarządu może ponieść odpowiedzialność karną w ...
Opublikowano: 2021-02-12
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część I
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część I
Członkowie zarządu spółek handlowych niewątpliwie mogą ponosić odpowiedzialność ...
Opublikowano: 2020-10-13
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Opublikowano: 2020-04-17
Areszt tymczasowy – ile może trwać i kiedy się go stosuje?
Areszt tymczasowy – ile może trwać i kiedy się go stosuje?
Tymczasowe aresztowanie należy do najbardziej dotkliwych środków zapobiegawczych...
Opublikowano: 2019-08-18
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.3)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.3)
Kończąc przegląd negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu...
Opublikowano: 2019-07-22
Rozwodzimy się! Ale co z dziećmi?
Rozwodzimy się! Ale co z dziećmi?
Rozwód to z pewnością traumatyczne przeżycie nie tylko dla rozwodzących się rodziców...
Opublikowano: 2019-06-22
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.2)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.2)
Kontynuując przegląd negatywnych przesłanek...
Opublikowano: 2019-06-11
Kiedy cudzoziemiec musi opuścić kraj?
Kiedy cudzoziemiec musi opuścić kraj?
Przypadki, które uzasadniają wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca...
Opublikowano: 2019-06-05
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)
Z reguły jest tak, iż w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny...
Opublikowano: 2019-05-30
Obawa matactwa a stosowanie aresztu tymczasowego
Obawa matactwa a stosowanie aresztu tymczasowego
Obawa matactwa oskarżonego wskazuje na możliwość...
Opublikowano: 2019-05-16
Co powinieneś wiedzieć o ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
Co powinieneś wiedzieć o ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami...
Opublikowano: 2019-04-11
Kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu?
Kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu?
Sytuacje, w których przysługuje prawo do posiadania obrońcy z urzędu...
Opublikowano: 2019-04-04
Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska i jak podzielić majątek wspólny?
Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska i jak podzielić majątek wspólny?
Poruszamy kwestię ustania wspólności majątkowej małżeńskiej...
Opublikowano: 2019-03-25
SDE - System Dozoru Elektronicznego
SDE - System Dozoru Elektronicznego
Tytułowy SDE to nic innego niż skrót od systemu dozoru elektronicznego...
Opublikowano: 2019-03-08
Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?
Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?
Kolejny artykuł z zakresu tymczasowego aresztowania...
Opublikowano: 2019-01-18
Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice
Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice
Czy znane sa Wam podstawowe różnice w zakresie skutków...
Opublikowano: 2018-12-20
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki – w świetle własnych badań...
Opublikowano: 2016-12-12

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.