Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Joanna Koczur
DR NAUK PRAWNYCH, ADWOKAT

Opublikowano: 2019-06-11

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.2)

Kontynuując przegląd negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu, należy wskazać kolejno na zawartą w art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego drugą tego rodzaju przesłankę, a mianowicie sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego. Stanowi ona samodzielną podstawę oddalenia powództwa o rozwód i ma charakter bezwzględny. Wprowadzenie tej przesłanki miało na celu integrację przepisów prawa z zasadami moralnymi i obyczajowymi. Kiedy więc właśnie z uwagi na tę przesłankę małżonkowie nie otrzymają rozwodu?

Zasady współżycia społecznego 

Otóż sposób rozumienia zasad współżycia społecznego w omawianym tu kontekście jest w orzecznictwie jednolity. Jak podkreśla Sąd Najwyższy, w danym wypadku może wchodzić w grę interes i dobro współmałżonka lub innych osób. Np. orzeczenie rozwodu może okazać się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zwłaszcza wówczas, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga pomocy i opieki materialnej oraz moralnej swego współmałżonka i rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. Niekiedy przeciwko udzieleniu rozwodu mogą przemawiać względy natury społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złośliwego stosunku do współmałżonka albo na tle innych przejawów lekceważenia małżeństwa i rodziny.

Sądy niezwykle rzadko stosowały omawianą przesłankę 

Jak wynika z badań aktowych przeprowadzonych przez M. Domańskiego, w których analizą objęto akta 71 spraw rozwodowych, gdzie zapadły orzeczenia oddalające powództwo, a których głównym celem badawczym było: „wykazanie, jak w praktyce były interpretowane przesłanki rozwodowe i jakie okoliczności stanu faktycznego uzasadniały dokonanie przez sąd subsumpcji prowadzącej do oddalenia powództwa na podstawie art. 56 k.r.o”, sądy niezwykle rzadko stosowały omawianą tu przesłankę negatywną orzeczenia rozwodu (podobnie zresztą, jak przesłankę negatywną związaną z zagrożeniem dobra wspólnych małoletnich dzieci stron). W sprawie, w której prawdopodobnie omawiana tu przesłanka znalazła swoje zastosowanie, orzeczenie rozwodu odbyłoby się z pokrzywdzeniem ciężko chorego małżonka niewinnego przy jednoczesnym niewywiązywaniu się powódki z obowiązku wzajemnej pomocy.

Adwokat Rozwodowy Katowice

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia prawnego podczas procesu rozwodowego, to zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii w Katowicach. Dedykowany adwokat rozwodowy kompleksowo przygotuje niezbędne dokumenty i poprowadzi Twoją sprawę - kontakt.

wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Wzór pozwu o rozwód
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii. 
ZOBACZ
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.