Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Joanna Koczur
DR NAUK PRAWNYCH, ADWOKAT

Opublikowano: 2019-03-08

SDE - System Dozoru Elektronicznego

Tytułowy SDE to nic innego niż skrót od systemu dozoru elektronicznego – czyli ogółu metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego. Polega na kontrolowaniu zachowań skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu odpowiednich środków technicznych, jednym z nich jest np. elektroniczna bransoleta. W czasie odbywania kary w tym systemie skazany zobowiązany jest np. do przebywania we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie, noszenia nadajnika oraz dbania o powierzone mu środki techniczne. Dodatkowo skazany jest zobowiązany do udostępniania podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, a także udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków. Podczas odbywania kary np. w areszcie domowym skazany jest również zobligowany do stawiania się na wezwania sędziego, kuratora oraz innych, wymaganych osób. 

Zalety odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego

Nie sposób przecenić zalet, jakie posiada ten system odbywania kary przez skazanych. Nie tylko hołduje on zasadzie prymatu kar  wolnościowych nad izolacyjnymi, ale również jest korzystny ze społecznego punktu widzenia. Skazani za przestępstwa o lżejszym ciężarze gatunkowym nie są narażeni na tak wysoki stopień demoralizacji, jaki niesie ze sobą przebywanie w zakładzie zamkniętym. Ponadto nie można też pominąć finansowych skutków stosowania dozoru elektronicznego – jest on bowiem znacznie, bo aż dziesięciokrotnie (!) tańszy dla podatników. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że miesięczny koszt obsługi skazanego w systemie dozoru elektronicznego wynosi ponad 300 zł, z kolei miesięczny koszt utrzymania skazanego przebywającego w zakładzie karnym to niespełna 3000 zł.

SDE - System Dozoru Elektronicznego

Ograniczenie i pozbawienie wolności

System dozoru elektronicznego stosowany jest od 2009 roku, zbudowano już zatem pod niego solidne fundamenty w postaci odpowiedniego zaplecza technicznego, a także praktyki orzeczniczej. W lipcu 2015 roku wprowadzono istotne zmiany, w szczególności polegające na możliwości zastosowania SDE jako jednej z form wykonywania kary ograniczenia wolności, a nie kary pozbawienia wolności. Taka regulacja przyczyniła się do ograniczenia w stosowaniu tej formy wykonania kary – od lipca do grudnia 2015 roku sądy rejonowe zastosowały tę instytucję zaledwie 25 razy (w odniesieniu do kar ograniczenia wolności). W kwietniu 2016 roku przywrócono zastosowanie systemu dozoru elektronicznego również w stosunku do kar pozbawienia wolności nieprzekraczających roku, a przepisy dotyczące systemu dozoru elektronicznego zostały odtąd zawarte w Rozdziale VII a Kodeksu karnego wykonawczego (art. 43a – 43zae k.k.w.). Od czasu nowelizacji z 2016 roku system dozoru elektronicznego jest zatem stosowany znacznie częściej niż po lipcowej nowelizacji z 2015 roku. Jawi się on jako korzystna dla skazanych forma wykonywania właśnie kary pozbawienia wolności. 

Do dnia 31 stycznia 2019 roku karę w SDE odbyło łącznie ponad 78 tysięcy skazanych, natomiast całościowo system ten objął już prawie 83 tysiące osób.

Pomoc adwokata w sprawach karnych

Niejednokrotnie adwokaci karni naszej kancelarii w Bielsku-Białej oraz Katowicach pomagali skazanym podczas spraw sądowych kończących się dla nich systemem dozoru elektronicznego. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzenia sprawy o ograniczenie pozbawienia wolności skontaktuj się z nami!

wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii. 
ZOBACZ
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.