Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92

Restrukturyzacja spółek

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo znalazło się w kłopotach finansowych, często nie do końca od Ciebie zależnych, istnieją regulacje umożliwiające wyciągnięcie firmy z problemów poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochronnych, umożliwiających zachowanie płynności finansowej i majątku. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy przez zawarcie układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r.

restrukturyzacja spółek Katowice

Prawo restrukturyzacyjne

Jeżeli Twoja firma nie jest w stanie zapłacić należnych już podatków to także istnieje możliwość udrożnienia jej płynności finansowej. Możliwe jest dokonanie restrukturyzacji należności podatkowych, celnych ( dochodowy, VAT, akcyzowy) co polega na umorzeniu tych należności w całości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną - na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. O restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. Jeżeli znalazłeś się na zakręcie, co normalne w biznesie, nie trać nadziei. Właściwe przeprowadzenie restrukturyzacji firmy, pozwoli Ci na nowo stanąć na nogi.

Jakie korzyści daje restrukturyzacja?

Przede wszystkim wstrzymanie egzekucji komorniczej, jeżeli taka się już toczy. Co ważne, nowa egzekucja nie może zostać wszczęta, co chroni majątek i daje szansę wyjść na prostą. Dostępnymi środkami są także: odroczenie terminu płatności, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie zadłużenia, zamiany długu np. na udziały czy akcje w spółce a nawet obligacje. Mamy wówczas czas na opracowanie właściwej strategii ratunkowej dla firmy, odzyskać zaufanie kontrahentów.

Restrukturyzacja spółki się opłaca!

Proces naprawy Twojej firmy opłaca się, ponieważ chroni ją przed upadłością a ostatecznie likwidacją, pozwala złapać firmie potrzebny “oddech” i dalej funkcjonować, także pomaga odzyskać zaufanie kontrahentów i zredukować zadłużenie.

Nie trać czasu, skontaktuj się z nami. Doradzimy najlepsze rozwiązanie dobrane dla Twojej obecnej sytuacji!

Kontakt Zobacz również
Nasze usługi
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.