Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92

Czytaj więcej

WYKSZTA?CENIE

Absolwent Uniwersytetu ?l?skiego Wydzia?u Prawa i Administracji w Katowicach, gdzie w kwietniu 2007 roku uzyska? tytu? magistra prawa po obronie pracy magisterskiej pt: �Prawne instrumenty obrony sp�?ki publicznej przed tzw. wrogim przej?ciem na polskim rynku kapita?owym� napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Wojciecha Popio?ka.

Po zdaniu egzaminu na aplikacj? adwokack?, uchwa?? Okr?gowej Rady adwokackiej w Bielsku-Bia?ej z dnia 24 lipca 2007 zosta? wpisany na list? aplikant�w adwokackich Izby Bielskiej, a nast?pnie uchwa?? Okr?gowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 zosta? wpisany na list? aplikant�w Izby Adwokackiej w Katowicach. 

W zwi?zku z wyznaczeniem siedziby zawodowej w Bielsku-Bia?ej, adw. Daniel Gatner uchwa?? Okr?gowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Bia?ej z dnia 15 listopada 2011 zosta? wpisany na list? adwokat�w Izby Bielskiej pod numerem wpisu 205. 

Adwokat Daniel Gatner sztuki wykonywania zawodu uczy? si? od adw. Macieja Zubka, pod kt�rego patronatem odbywa? aplikacj? adwokack?.
 

DZIA?ALNO?? NAUKOWA:

Adwokat Daniel Gatner w 2014 roku uko?czy? studia doktoranckie na Uniwersytecie ?l?skim w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prywatnego Mi?dzynarodowego.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa um�w handlowych, artyku?�w z zakresu prawa nowych technologii, medi�w elektronicznych oraz w?asno?ci intelektualnej.
Prowadzi praktyk? zawodow? w Katowicach oraz Bielsku-Bia?ej.

ZNAJOMO?? J?ZYK�W OBCYCH

J?zyk angielski w stopniu zaawansowanym.
J?zyk niemiecki: 
Posiada mi?dzynarodowy certyfikat znajomo?ci j?zyka niemieckiego na poziomie B1 - Zertifikat Deutsch- organizowany przez Goethe-Institut.

PRYWATNIE

Pasjonat ?eglarstwa, organizator licznych rejs�w, mi?o?nik ?l?ska, narciarstwa alpejskiego i W?och, entuzjasta poczucia humoru adw. Macieja Zubka
Nasze usługi
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.