Joanna Koczur

Dr nauk prawnych, Adwokat

WYKSZTAŁCENIE

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po obronie pracy magisterskiej pt.: „Rola obrońcy w zakresie kontroli jakości materiału dowodowego w procesie karnym” uzyskała tytuł magistra prawa z wynikiem celującym. Po obronie rozprawy doktorskiej z zakresu kryminalistyki pt: „Czynniki wpływające na wypowiedzi świadków szczerych - aspekty kryminalistyczne” uzyskała tytuł doktora nauk prawnych.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:


Autorka artykułów naukowych z zakresu kryminalistyki oraz procesu karnego, uczestniczka licznych konferencji naukowych poświęconych problematyce kryminalistycznej oraz karnistycznej.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski - udokumentowana certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) wydanym przez Uniwersytet Śląski.

Język niemiecki

PRYWATNIE

Miłośniczka twórczości Paula Coelho oraz poezji Zbigniewa Herberta, amatorka narciarstwa zjazdowego, polskiego wybrzeża i tańca.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.