Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Joanna Koczur
DR NAUK PRAWNYCH, ADWOKAT

Opublikowano: 2018-12-20

Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice

Czy znane są Wam podstawowe różnice w zakresie skutków, jakie wywołuje orzeczenie rozwodu oraz orzeczenie separacji. Kiedy uzasadnione będzie wystąpienie z żądaniem orzeczenia separacji? Co daje separacja? Jaka jest jej funkcja?

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż separacja nie wywołuje tak głębokich, daleko idących oraz definitywnych skutków, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Czasami też poprzedza ona decyzję o wystąpieniu z żądaniem rozwodu. Zdecydowanie jednak nie należy jej traktować jako wstępu do żądania rozwodu – niejednokrotnie przecież doprowadziła ona do złagodzenia, a nawet zażegnania panującego w małżeństwie konfliktu oraz zaowocowała podjęciem od nowa wspólnego pożycia przez małżonków, którzy zgodnie żądali zniesienia separacji.

Orzeczenie separacji

Zgodnie z polskim prawem przesłanką do żądania przez małżonków orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia. Nie musi więc – tak jak w przypadku rozwodu – nosić on znamiona trwałości. Separacja jest instytucją prawną, która może być wykorzystana na wypadek konfliktu małżeńskiego nie noszącego cech trwałości. Co istotne, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione – sąd orzeka wówczas rozwód.

Skutki rozwodu i separacji

Generalnie orzeczenie separacji niesie ze sobą skutki takie, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, z tym jednak że istnieją w tym zakresie istotne różnice. Po pierwsze, małżeństwo – pomimo separacji – trwa nadal. To z kolei skutkuje tym, iż małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa. Wykluczona jest również możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Ponadto – co istotne – w odróżnieniu od rozwodu, jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy. Taka regulacja ma na względzie dalsze trwanie małżeństwa, ale również funkcje separacji o charakterze restytucyjnym, bowiem małżonkowie mogą w każdej chwili żądać zniesienia separacji (z kolei prawomocne orzeczenie rozwodu nie daje oczywiście takiej możliwości). Obowiązek wzajemnej pomocy dotyczy natomiast również m.in. wsparcia duchowego, pomocy w codziennych trudnościach, wsparcia materialnego, choć nie należy go utożsamiać z dostarczaniem alimentów.

Z chwilą zniesienia separacji, automatycznie ustają również jej skutki.

Na marginesie, w zakresie skutków, które niosą ze sobą zarówno separacja, jak i rozwód, to w pierwszej kolejności wskazać należy na fakt, iż orzeczenie separacji – podobnie jak rozwodu – znosi obowiązek wspólnego pożycia, a to z kolei powoduje konieczność rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków i o kosztach utrzymania małoletnich. Podobnie, jak przy rozwodzie, przedstawia się też kwestia orzekania o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania. Jeżeli żądanie orzeczenia separacji jest rozpoznawane w trybie procesowym, wówczas sąd orzeka również o tym, który małżonek ponosi winę za rozkład pożycia (z kolei w trybie nieprocesowym sąd nie orzeka o winie z uwagi na zgodne wówczas żądanie orzeczenia separacji). Jeśli chodzi o obowiązek dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu – generalnie obowiązek ten przedstawia się tak, jak w przypadku małżonków rozwiedzionych. Podobnie również wygląda kwestia powstania ustroju rozdzielności majątkowej wraz z dniem uprawomocnienia się orzeczenia separacji czy rozwodu.

Adwokat Rozwód

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej lub konsultacji z zakresu rozwodu lub separacji skontaktuj się z naszą kancelarią w Katowicach lub Bielsku-Białej. Nasi adwokaci mają doświadczenie, które pozwoli na optymalne przeprowadzenie Cię przez cały proces.

Źródło: T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 164-175.
 
wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Wzór pozwu o rozwód
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii. 
ZOBACZ
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.