Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Daniel Gatner
Adwokat

Opublikowano: 2019-02-24

Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe

Uwzględnienie powództwa frankowicza może zasadniczo przybrać dwojaką postać. Sąd może uznać, że pozwany bank bezzasadnie pobierał zawyżone wpłaty tytułem poszczególnych rat kredytowych. Może też się okazać, że cała umowa kredytowa zostanie uznana za nieważną.

Zwrot nadpłaty i zmniejszenie salda zadłużenia frankowicza

W pierwszym przypadku frankowicz uzyska realną korzyść w postaci zwrotu określonej kwoty „wprost do kieszeni”. Kwota ta wynikać będzie z różnicy między sumą dotychczas dokonanych przez klienta na rzecz banku wpłat, a kwotą jaką powinna zostać wpłacona w wykonaniu przez klienta umowy bez uwzględnienia abuzywnych klauzul przeliczeniowych (denominacyjnych). Krótko mówiąc – skoro bank pobrał za dużo, musi nienależnie pobraną część wpłat zwrócić frankowiczowi.

W tym wariancie rozstrzygnięcia umowa kredytu w dalszym ciągu pozostaje w mocy. Tym niemniej oprócz zwrotu nadpłat zmniejszy się saldo zadłużenia frankowicza. Skutkiem usunięcia klauzul niedozwolonych z umowy będzie także to, że do spłaty frankowiczowi pozostanie odpowiednio mniej. Korzyść z tego tytułu nierzadko przekracza wartość zwracanych przez bank nadpłat z tym, że ten składnik wygranej nie jest klientowi wypłacany, lecz zmniejsza jego obciążenie finansowe na pozostały czas trwania umowy.

Pomoc frankowiczom

Nieważność umowy

W drugim przypadku mamy sytuację nieco bardziej skomplikowaną. Między innymi dlatego, że wyrok tego rodzaju nie stwarza dla frankowicza natychmiastowej korzyści w postaci zwrotu jakiejś kwoty. Na obecnym etapie spraw sądowych, a właściwie etapie obowiązywania długoletnich umów o tzw. kredyt frankowy nieważność wiąże się raczej z koniecznością zwrotu określonej kwoty bankowi przez frankowicza.

Wynika to z prostego faktu, że mija dopiero nieco ponad 10 lat od czasu boomu na udzielanie tego rodzaju kredytów, zawieranych najczęściej na 25-30 lat. W przypadku uznania przez sąd, że umowa kredytowa jest nieważna – strony powinny zwrócić sobie wzajemnie to, co świadczyły. Frankowicz zwraca więc (w uproszczeniu) bankowi wartość kredytu, a bank zwraca klientowi całość dokonanych dotychczas przez niego wpłat. W praktyce bilans wychodzi na „niekorzyść” frankowicza, gdyż ten teoretycznie powinien w takiej sytuacji bankowi dopłacić.

Jednak taki wariant wciąż jest dla frankowicza najkorzystniejszy z wszystkich. Klient uwalnia się bowiem od kredytu całkowicie, a jego saldo zadłużenia spada do zera. Proste obliczenia wskazują, że w takim przypadku frankowicz zyskuje najwięcej, nawet mimo konieczności spłaty pewnej kwoty bankowi. Odrębną kwestią pozostaje tutaj problem przedawnienia roszczenia banku o zwrot kredytu od frankowicza, co wymaga odrębnego wpisu.

Pomoc frankowiczom

Pomoc frankowiczom to jedna z usług świadczonych przez naszą kancelarię w Bielsku-Białej oraz Katowicach. Składamy odpowiednie wnioski, reprezentujemy klientów i negocjujemy najkorzystniejsze warianty finansowe. Zapraszamy do kontaktu!

Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.