Szybki kontakt z kancelarią
Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 606 485 975

Obrona w sprawach karnychAdwokaci Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych na wszystkich etapach postępowania prokuratorskiego i sądowego.
Jako, iż nasi adwokaci dysponują praktyczną wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, w Kancelarii wyodrębniono zespół specjalizujący się w prowadzeniu spraw karnych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych (ANG. WHITE COLLAR CRIMES) - w tym także objętych kodeksem karnym skarbowym takich jak: oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, korupcja, tzw. karuzele finansowe, działania na szkodę podmiotów gospodarczych.

Prowadzenie sprawy karnej wymaga od dobrego adwokata nie tylko sporej wiedzy i doświadczenia, ale również umiejętności opracowania właściwej taktyki obrończej, zapewniającej Klientowi realizację w jak najszerszym zakresie przysługującego mu prawa do obrony.

A. Na etapie postępowania przygotowawczego

Z naszego bogatego doświadczenia w sprawach karnych wiemy, jak ważny jest bezpośredni kontakt adwokata z osobą zatrzymaną lub taką, której przedstawiono zarzuty bądź w stosunku do której zastosowano środki zapobiegawcze (w szczególności tymczasowe aresztowanie). Kluczowe znaczenie dla całego procesu karnego mają czynności podjęte zaraz na jego początku. Adwokat podejmuje się obrony poprzez szczegółową analizę udostępnionych mu materiałów postępowania, udział w czynnościach przesłuchania i pozostałych czynnościach postępowania.


B. Na etapie postępowania sądowego

Każdy prawnik Kancelarii Gatner & Gatner z powodzeniem reprezentuje swoich Klientów już bezpośrednio przed sądem, biorąc aktywny udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych. Aktywność i rzetelność dobrego adwokata na tym etapie sprawy jest nieoceniona. 

Umiejętność zadawania trafnych pytań uczestnikom postępowania, w szczególności świadkom, biegłym, gotowość do składania wniosków dowodowych oraz przedstawiania zastrzeżeń - to to tylko przykładowe przejawy roli adwokata w procesie. Umiejętności obrończe adwokata mają szczególne znaczenie po zmianach polskiej procedury karnej w lipcu 2015.

Walczymy o prawa naszych Klientów nie tylko słowem, ale także piórem. Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych w sprawach karnych - począwszy od typowych zażaleń na postanowienia organów ścigania, poprzez apelację od niekorzystnych dla naszych Klientów rozstrzygnięć wydanych przez Sądy I instancji, aż po nadzwyczajne środki zaskarżenia takie jak skarga kasacyjna czy wniosek o wznowienie postępowania karnego.


C. Na etapie postępowania wykonawczego

Podejmujemy się obrony w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach o:
  • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie, 
  • udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. dozór elektroniczny).


D. Międzynarodowe postępowanie karne

Z powodzeniem reprezentujemy Klientów (nie tylko przed sądami w Katowicach i Bielsku-Białej) w sprawach wobec których:
  • orzeczono i wydano Europejski Nakaz Aresztowania, deportowanych do Polski; 
  • jest możliwe odbywanie kary orzeczonej w Polsce w kraju UE w którym skazany obecnie przebywa bez potrzeby jego deportacji do Polski;
  • wydano list gończy lub zastosowano instytucję listu żelaznego.

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Kancelaria Zubek Gatner Anweiler przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Nasze usługi
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Kancelaria Zubek Gatner Anweiler przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

PLEN

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.