Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92

Czytaj więcej

Adwokat Kazimierz Karasiński jest członkiem Bielskiej Izby Adwokackiej,  absolwentem WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem adw. Daniela Gatnera.Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obronił pracę magisterską pt. Komisja Narodów Zjednoczonych ds. międzynarodowego prawa handlowego. Ogólna charakterystyka, przykłady prac oraz rola Polski w pracach Komisji napisaną pod kierunkiem naukowym pana prof. UR, dra hab. Jana Olszewskiego.
 

Działalność naukowa

Obecnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej z zakresu prawa handlowego.

W latach 2015-2016 był pracował w Zakładzie Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od października 2016 r. jest wykładowcą Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Jest autorem publikacji naukowych z zakresu międzynarodowego prawa handlowego. Wszystkie publikacje naukowe dostępne są w Bibliotece Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, link do strony z możliwością wyszukiwania: https://unov.tind.io/


Pozostałe doświadczenie i działalność prawnicza

W lipcu 2017 r., jako aplikant Bielskiej Izby Adwokackiej, był członkiem oficjalnej delegacji Rzeczypospolitej Polskiej na jubileuszowej, 50. sesji Komisji Narodów Zjednoczonych ds. międzynarodowego prawa handlowego (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL). Sesja odbyła się w Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu (UNOV).

W czasie studiów odbył szereg ponadprogramowych praktyk i staży, w szczególności:

W ostatnim kwartale 2014r. odbywał praktyki studenckie w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych w Wiedniu - aktywnie uczestniczył w prowadzonej przez Przedstawicielstwo dyplomacji multilateralnej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu.

W roku 2014 odbywał praktyki studenckie w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz w Centrum Giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;

Na przełomie 2013 i 2014 r. ukończył praktyki studenckie w krakowskiej i warszawskiej delegaturze Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

W 2013 r. odbył praktyki semestralne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie;

W latach 2012-2013 zdobywał doświadczenie w Kancelarii Radców Prawnych w Rzeszowie.

 

Znajomość języków 

Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2. Posiada certyfikat TOEFL IBT. Posługuje się także językiem włoskim.


Nasze usługi
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.