Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92

Umowa licencyjna

Naturalną koleją rzeczy po stworzeniu własnego utworu jest chęć korzystania z nich przez innych. Umowa licencyjna (licencja) jest najlepszym rozwiązaniem dla określenia jasnych i precyzyjnych warunków korzystania chroniących zarówno twórcę (autora) jak i użytkownika przed niedozwolonymi naruszeniami.

umowa licencyjna

Stworzenie dokumentu prawnego regulującego zasady korzystania z programu komputerowego, gry, aplikacji mobilnej, projektu graficznego czy książki jest podstawą do jego legalnego rozpowszechniania.

  • Umowa licencyjna o korzystanie z programów komputerowych Umowa licencyjna oparta o rozwiązania open source,
  • Umowa licencyjna na korzystanie z gier komputerowych,
  • Umowa licencyjna na korzystanie z utworów audiowizualnych,
  • Umowa licencyjna na korzystanie z fotografii,
  • Umowa licencyjna na korzystanie z projektów architektonicznych,
  • Umowa licencyjna na korzystanie z dzieł plastycznych,
  • Umowa licencyjna na korzystanie z książek do słuchania (tzw. audiobook’ów).

Świadomość, jak wiele trudu nasi Klienci poświęcają na stworzenie swoich Utworów motywuje nas do zaangażowania w każdy z projektów. Każdy z nich jest indywidualny i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu nie tylko nowych technologii.

Skontaktuj się z nami i umów na konsultacje. Przedstawimy dostępne możliwości i przygotujemy umowę licencyjną gwarantującą prawne bezpieczeństwo Twojego utworu.

Kontakt Zobacz również
Nasze usługi
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.