Szybki kontakt z kancelarią
Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 606 485 975

Reprezentacja w sądzieKażdy z adwokatów naszej Kancelarii posiada praktyczną wiedzę z zakresu sztuki prowadzenia sporów sądowych. Umiejętności te są pozyskiwane przez nas podczas codziennej praktyki sądowej skoncentrowanej na walce o prawa naszych Klientów.
Jako, że prawnikami naszej Kancelarii w Bielsku-Białej i Katowicach są wyłącznie adwokaci i aplikanci adwokaccy, posiadamy bardzo bogate doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów we wszelkiego rodzaju sporach przed sądem.

Reprezentacja obejmuje w szczególności sprawy o:
 1. Zapłatę i dochodzenie należności 
 2. Odszkodowania
 3. Ochronę dóbr osobistych,
 4. Ochronę praw autorskich
 5. Ochronę własności i posiadania nieruchomości
 6. Zniesienie współwłasności
 7. Podział majątku
 8. Zachowek oraz inne związane z dziedziczeniem 
 9. Prawa pracowników
 10. Nieuczciwą konkurencję
 11. Mobbing

A. Sprawy o zapłatę

Spotkałeś się z sytuacją braku zapłaty za wykonaną przez Ciebie usługę? Wystawiłeś fakturę i bez efektu czekasz na swoje wynagrodzenie? Jak najszybciej skontaktuj się z nami. Pomożemy skutecznie wyegzekwować zaległą zapłatę.  Każdy dzień Twojej zwłoki działa na Twoją niekorzyść. 

B. Ochrona dóbr osobistych

Jako adwokaci, praktycy prawa, ale przede wszystkim zwykli ludzie, wiemy jak ważną i niezbywalną wartością każdego z nas są: dobre imię, cześć, godność i wizerunek. Zgodnie z treścią art. 231 Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
Niestety brutalizacja życia społecznego doprowadziła do powszechnie już występujących naruszeń dóbr osobistych w telewizji, prasie a przede wszystkim Internecie. Na szczęście nie jesteśmy bezradni i dysponujemy odpowiednimi instrumentami prawnymi skutecznie chroniącymi wyżej wymienione wartości.

W sprawach o naruszenie dóbr osobistych zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym skutecznie wykorzystujemy bogatą wiedzę z zakresu nowych technologii. Bez znaczenia jest to czy Twoje prawa naruszyła pojedyncza osoba, czy duża korporacja, czy jesteś znaną, rozpoznawalną osobą, czy przeciętnym obywatelem.

Pomogliśmy już wielu osobom, w tym także bardzo znanym, odzyskać utracone dobre imię i godność. Każdy adwokat naszej Kancelarii – tak w Katowicach, jak i Bielsku-Białej, pamięta i ma na uwadze fakt, iż w przypadku naruszenia dóbr osobistych mamy możliwość skutecznej obrony swojej godności i żądania zaniechania naruszeń, przeprosin oraz zadośćuczynienia.


Korzystając z wiedzy adwokatów i doświadczenia prawników naszej Kancelarii zapewniamy pomoc w:
 1. Ocenie czy doszło do naruszenia Twoich dóbr osobistych i określić ich zakres,
 2. Sporządzeniu stosownych wezwań do zaniechania naruszeń dóbr osobistych i oświadczeń,
 3. Negocjowaniu warunków zamieszczania wszelkiego rodzaju sprostowań, i przeprosin,
 4. Dochodzeniu należnych roszczeń przed właściwymi sądami, instytucjami i organami,
 5. Uzyskaniu stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia,
 6. Prowadzeniu sprawy karnej z oskarżenia prywatnego o zniesławienie lub zniewagę.


C. Dochodzenie odszkodowań - spory pracownicze

Kancelaria Gatner & Gatner pomaga pracownikom którzy zostali niesłusznie zwolnieni z pracy, stali się ofiarą mobbingu lub zostało naruszone ich osobiste dobro. Adwokaci naszej Kancelarii posiadają doświadczenie dotyczące sporów pracowniczych zdobyte na salach sądowych, gdzie występowali w roli pełnomocników pracowników oraz pracodawców.

Prawnicy Kancelarii Gatner & Gatner oferują usługi w zakresie:
 1. Dochodzenia odszkodowania za niesłuszne zwolnienie,
 2. Zapłaty odprawy oraz innych dodatków płacowych niewypłaconych,
 3. Dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za mobbing,
 4. Audytu umów i kontraktów pracowniczych pod kątem oceny zgodności z prawem.


D. Ochrona własności

Doszło do naruszenia Twojej własności? Nieruchomości? Samochodu? Przedsiębiorstwa? Czy prawa autorskiego? Skorzystaj z pomocy fachowców w tej dziedzinie, zaoszczędzając sobie dodatkowych zmartwień i problemów.

E. Podział majątku wspólnego małżonków

Podziału majątku wspólnego małżonków dokonać można zarówno w trakcie rozwodu chociaż w praktyce jest to niezwykle rzadko spotykana sytuacja, jak i po jego zakończeniu. Doświadczenie naszych adwokatów wskazuje, że warto porozumieć się w zakresie podziału majątku wspólnego na drodze polubownej zawierając stosowną umowę w przedmiocie podziału majątku wspólnego. Powyższe pozwala uniknąć przede wszystkim kosztów postępowania sądowego o podział majątku wspólnego, a także oszczędzić sporo cennego czasu oraz nerwów. Adwokaci Gatner & Gatner pomagają skutecznie i bezpiecznie przeprowadzić zarówno ten umowny podział majątku, pomagając w przygotowaniu stosownej umowy, jej negocjacji z drugim małżonkiem, oraz jej sfinalizowania najczęściej z udziałem notariusza w formie aktu notarialnego. O ile małżonkom nie uda porozumieć się w przedmiocie podziału, adwokaci Kancelarii z sukcesami pomagają przejść swoim Klientom przez skomplikowany proces sądowego podziału majątku, począwszy od ustalenia składników majątku, sporządzenia stosownych pism procesowych z żądaniami, udziału w rozprawach aż po uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego.

F. Pomoc kredytobiorcom

Pomoc prawna dla korzystających z kredytów walutowych w uzyskiwaniu zwrotów nadpłaconych kwot w związku z nieprawidłowymi postanowieniami umownymi .
Opracowywanie  pism reklamacyjnych wzywających  Bank do zmian niedozwolonych postanowień umownych wpisanych do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK.
Pomoc w restrukturyzacji zadłużenia, konsolidacji, prowadzenie negocjacji z Bankiem.
Reprezentacja procesowa przed sądem oraz organami administracyjnymi w sprawach kredytów frankowych.

G. Pomoc cudzoziemcom

Kancelaria Adwokacka Daniela Gatnera reprezentuje swoich zagranicznych Klientów w postępowaniach dotyczących cudzoziemców przed organami oraz sądami administracyjnymi. 

Reprezentacja obejmuje w szczególności sprawy o wydanie:

1. zezwolenia na pobyt stały i czasowy w Polsce
2. decyzji zobowiązujących cudzoziemca do powrotu
3. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 
Nasi prawnicy porozumiewają się biegle w języku angielskim.  

Ekspertem w tej kwestii jest adwokat Daniel Gatner. 
Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Kancelaria Zubek Gatner Anweiler przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Nasze usługi
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Kancelaria Zubek Gatner Anweiler przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

PLEN

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.