Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92

RODO

Prawnicy Kancelarii Gatner & Gatner opracują dla Twojej firmy niezbędną dokumentację prawną związaną z ochroną danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nałożyło na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg istotnych obowiązków. Pomożemy Ci przebrnąć przez gąszcz skomplikowanych przepisów RODO.Wykonanie usługi poprzedza rzetelna identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych przez klienta, czyli administratora danych osobowych, a następnie stworzenie wymaganych rejestrów, upoważnień oraz instrukcji.

Rodo

Należy pamiętać, że źle wdrożone przepisy RODO to znaczna strata dla Twojej firmy jako, że ograniczają działania marketingowe i sprzedażowe, a tym samym wzrost przychodów, ułatwiają nadużywanie swoich praw klientom, a także narażają na kary i procesy. Za sprawą RODO trzeba się też przygotować np. na wydłużony proces uruchomienia nowych usług czy sprzedaży produktów. Dlaczego? Zgodnie z RODO już na etapie projektowania aplikacji, działań, kampanii trzeba pomyśleć o ochronie danych. – Jeśli więc prowadzi się nową kampanię trzeba przeprowadzić tzw. oceny skutków dla ochrony danych (danych z ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA). W przypadku kontroli jej brak, może mieć poważne skutki.

Prowadzimy także szkolenia dla Klientów z zakresu ochrony danych osobowych, które pozwolą zrozumieć najważniejsze elementy z zakresu ochrony danych osobowych tj. rodzaje podstaw prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz odpowiedzialność w przypadku braku zastosowania się do przepisów rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Co otrzymasz w ramach naszej usługi:

  • Politykę Bezpieczeństwa -komplet dokumentów wraz załącznikami
  • Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym
  • Stworzenie m.in. upoważnień dla pracowników oraz umowy powierzenia danych osobowych
  • Szkolenie dla użytkowników
  • E-kurs dostępny za pośrednictwem serwisu internetowego Legalniewsieci.pl
Kontakt Zobacz również
Nasze usługi
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.