Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92

Ochrona praw autorskich

Jeśli jesteś programistą, fotografem, architektem, muzykiem lub innym autorem utworów o charakterze indywidualnym to pamiętaj, że podlegają one Ochronie praw autorskich.

ochrona praw autorskich

Co to jest utwór?

Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W rozumieniu polskiego prawa (art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim) w szczególności są to utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • Plastyczne;
 • Fotograficzne;
 • Lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Naruszenie praw autorskich

Jeśli prawa autorskie Twojego utworu zostały naruszone to nie zwlekaj z wyegzekwowaniem należnej Tobie zapłaty lub zadośćuczynienia. To ty jesteś autorem i Tobie należy się zapłata za używanie utworów przez inne osoby.

Bazując na naszym doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy z branży nowych technologii zapewniamy rzetelną i kompleksową pomoc w zakresie szeroko rozumianych praw autorskich, a w szczególności:

 • Ich naruszenia w Internecie w tym nielegalnego kopiowania zawartości (kontentu) stron internetowych (np. fotografii, artykułów, grafik), deep linking, ściąganie oprogramowania (downloading).
 • Odpowiedzialności karnej za ich naruszenie.
 • Dochodzenia odszkodowań z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych.
 • Opracowywania umów licencyjnych.
 • Ochrony baz danych.
 • Tworzenia i analizy umów, których przedmiotem jest przeniesienie praw autorskich.
Jeśli prawa autorskie Twojego utworu zostały naruszone, skontaktuj się nami niezwłocznie!
Kontakt Zobacz również
Nasze usługi
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.