Łukasz Hałatek

Adwokat

WYKSZTAŁCENIE

Adwokat Łukasz Hałatek jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa po obronie pracy magisterskiej pt: „Suwerenność – pojęcie, a praktyka międzynarodowa” pod kierunkiem dr hab. prof. UJ Kazimierza Lankosza.

W trakcie studiów współpracował z licznymi kancelariami adwokackimi na terenie Miasta Krakowa. Był członkiem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także działał na rzecz samorządu studenckiego.

Po zdaniu egzaminu na aplikację adwokacką, wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Bielskiej pod numerem 118. Aplikację odbywał pod patronatem adw. Macieja St. Zubka, a po jej zakończeniu i po złożeniu egzaminu zawodowego, został uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej wpisany na listę adwokatów Izby Bielskiej. Kontynuuje chlubne rodzinne tradycje prawnicze.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PRYWATNIE

Wielbiciel gór, narciarstwa, sportów samochodowych oraz strzelectwa.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.